UPUTE ZA PACIJENTE

DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA

SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

INFEKTOLOGIJA

JEDNODNEVNA KIRURGIJA

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

 • Ukratko o vađenju krvi
 • Priprema za laboratorijske pretrage krvi:
  • Priprema prije određivanja lipidnog statusa
  • Priprema prije određivanja željeza
  • Priprema i provođenje testa oralne podnošljivosti glukoze
  • Priprema i provođenje testa oralne podnošljivosti glukoze u trudnoći
  • Priprema za određivanje postprandijalne koncentracije glukoze
  • Priprema određivanje hormona štitnjače u krvi
  • Priprema određivanja tumorskih biljega u krvi
  • Priprema prije određivanja spolnih hormona
 • Priprema za laboratorijske pretrage mokraće:
  • Opće upute za pripremu
  • Pravilno prikupljanje 24-satne mokraće
  • Uzimanje uzorka mokraće za analizu sredstava ovisnosti
  • Prikupljanje 24 satne mokraće za pretragu porfirina
  • Pravilno prikupljanje 24-satne mokraće za određivanje 5-HIAA
 • Priprema za laboratorijske pretrage stolice:
  • Pravilno prikupljanje uzorka stolice
  • Priprema i pravilno prikupljanje uzorka stolice za test na okultno krvarenje
  • Priprema i pravilno prikupljanje uzorka stolice određivanje kalprotektina
  • Priprema za pregled stolice na probavljivost
 • Upute za neprihvaćanje uzoraka biološkog materijala

Stranica odjela: Odjel za medicinsko biokemijsku djelatnost

NUKLEARNA MEDICINA

OČNE BOLESTI

PATOLOGIJA I CITOLOGIJA

PEDIJATRIJA

Stranica odjela: Odjel za pedijatriju

RADIOLOGIJA

TRANSFUZIJA

SLUŽBA ZA INTERNU MEDICINU