OBVEZE PACIJENATA

Dok ste bolesnik u Općoj bolnici Pula, imate ove obveze i odgovornosti:

 • Dati točne i potpune podatke o svojoj bolesti, liječenju, lijekovima, prošlim boravcima u bolnici i svemu što je povezano s vašim zdravljem.
 • Reći svom liječniku ili medicinskoj sestri da ne razumijete liječenje koje se provodi.
 • Obavijestiti svog liječnika ili medicinsku sestru o promjenama stanja ili pogoršanju u toku liječenja.
 • Svog liječnika ili medicinsku sestru redovito informirati o potrebama za kontrolu boli.
 • Pružiti odgovarajuće podatke o zdravstvenom osiguranju i načinu plaćanja troškova liječenja. Bolesnik treba osigurati plaćanje svojih računa, a ukoliko ima financijskih problema, može s Bolnicom dogovoriti plaćanje u više rata.
 • Razumjeti da može biti potrebno premještanje bolesnika u drugi krevet i na drugi odjel Bolnice.
 • Biti uljudan i obziran prema drugim bolesnicima i bolničkom osoblju. Od bolesnika se očekuje da poštuje mir i tišinu u bolnici i čuva bolnički inventar.
 • U bolnici se ne puši.
 • Primati posjete u za to određeno vrijeme i obavijestiti posjetitelje o propisanom vremenu.
 • Nastojati nakon otpusta u primjereno vrijeme otići kući.
 • Dati točne i potpune podatke o svojoj bolesti, liječenju, lijekovima, prošlim boravcima u bolnici i svemu što je povezano s vašim zdravljem.
 • Reći svom liječniku ili medicinskoj sestri da ne razumijete liječenje koje se provodi.
 • Obavijestiti svog liječnika ili medicinsku sestru o promjenama stanja ili pogoršanju u toku liječenja.
 • Svog liječnika ili medicinsku sestru redovito informirati o potrebama za kontrolu boli.
 • Pružiti odgovarajuće podatke o zdravstvenom osiguranju i načinu plaćanja troškova liječenja. Bolesnik treba osigurati plaćanje svojih računa, a ukoliko ima financijskih problema, može s Bolnicom dogovoriti plaćanje u više rata.
 • Razumjeti da može biti potrebno premještanje bolesnika u drugi krevet i na drugi odjel Bolnice.
 • Biti uljudan i obziran prema drugim bolesnicima i bolničkom osoblju. Od bolesnika se očekuje da poštuje mir i tišinu u bolnici i čuva bolnički inventar.
 • U bolnici se ne puši.
 • Primati posjete u za to određeno vrijeme i obavijestiti posjetitelje o propisanom vremenu.
 • Nastojati nakon otpusta u primjereno vrijeme otići kući.