OBVEZE PACIJENATA

Dok ste bolesnik u Općoj bolnici Pula, imate ove obveze i odgovornosti:

  • Dati točne i potpune podatke o svojoj bolesti, liječenju, lijekovima, prošlim boravcima u bolnici i svemu što je povezano s vašim zdravljem.
  • Reći svom liječniku ili medicinskoj sestri da ne razumijete liječenje koje se provodi.
  • Obavijestiti svog liječnika ili medicinsku sestru o promjenama stanja ili pogoršanju u toku liječenja.
  • Svog liječnika ili medicinsku sestru redovito informirati o potrebama za kontrolu boli.
  • Pružiti odgovarajuće podatke o zdravstvenom osiguranju i načinu plaćanja troškova liječenja. Bolesnik treba osigurati plaćanje svojih računa, a ukoliko ima financijskih problema, može s Bolnicom dogovoriti plaćanje u više rata.
  • Razumjeti da može biti potrebno premještanje bolesnika u drugi krevet i na drugi odjel Bolnice.
  • Biti uljudan i obziran prema drugim bolesnicima i bolničkom osoblju. Od bolesnika se očekuje da poštuje mir i tišinu u bolnici i čuva bolnički inventar.
  • U bolnici se ne puši.
  • Primati posjete u za to određeno vrijeme i obavijestiti posjetitelje o propisanom vremenu.
  • Nastojati nakon otpusta u primjereno vrijeme otići kući.