UPRAVA

Ravnateljica:
doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr. med.

Telefon: (052) 376-400

Tajnica ravnateljice:
Petra Dobrić, spec. publ. admin.

Telefon: (052) 376-400
E-mail adresa: obpula@obpula.hr

Zamjenik ravnateljice:
Ivica Fedel, dr. med.

E-mail adresa: ifedel@obpula.hr

Pomoćnica za financijske poslove:
Jadranka Valković, mag. oec.

E-mail adresa: jvalkovic@obpula.hr

Pomoćnik za pravne poslove:
Goran Paić, dip. iur.

E-mail adresa: gpaic@obpula.hr

Pomoćnik za kvalitetu:
doc. dr. sc.  Dragan Trivanović, dr. med.

E-mail adresa: kvaliteta@obpula.hr

Pomoćnica za sestrinstvo:
Irina Pucić, dipl. med. techn.

E-mail adresa: ipucic@obpula.hr

UPRAVNO VIJEĆE

Valerio Drandić, dipl. oec., predsjednik UV
Duško Kišberi, dipl. polit.
Roberta Katačić, dr. med.
Veronika Laušin, dr. med. spec.
Monika Derosi Crnogorac, mag. oec.
doc. dr. sc. Lorena Honović, spec. med. biokem.
Jadranka Linardon, prof.

POVJERENSTVA

POVJERENSTVO ZA KVALITETU

 1. doc. dr. sc. Dragan Trivanović, dr. med., spec. interne medicine, onkolog – predsjednik
 2. Patricija Banković Radovanović, mag. med. biochem., spec. med. biochem. i lab. med. – zamjenik
 3. Vlasta Kocijančić, dr. med., spec. pedijatrije, član
 4. Mirela Markanović Mišan, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, član
 5. doc. dr. sc. Dolores Janko Labinac, dr. med., spec. neurologije, član
 6. Kristina Ružić, dr. med., spec. oftalmologije, član
 7. Ines Lukež-Perković, dr. med., spec. otorinolaringologije, član
 8. Ivona Gračanin, dr. med., spec. psihijatrije, član
 9. Mihail Poduje, dr. med., spec. radiologije, član
 10. Kristina Vujinović-Poduje, dr. med., spec. fizikalne medicine, član
 11. Ornela Kmet Planinac, dr. med., spec. nuklearne medicine, član
 12. Branka Ulaković, dr. med., spec. urgentne medicine, član
 13. Ivana Iskra, dr. med., spec. interne medicine, član
 14. Siniša Zrna, dr. med., spec. anestezije, član
 15. mr. sc. Andrej Angelini, dr. med., spec. kirurgije, član
 16. Manuela Perković, dr. med., spec. patološke anatomije, član
 17. Valentina Saint-Georges, dr. med., spec. dermatologije i venerologije, član
 18. Danijela Županić, mag. med. biochem., spec. medicinske biokemije, član
 19. Doris Brnobić Rajlić, dipl. iur., član
 20. Martina Močenić, mag. med. techn., član

ETIČKO POVJERENSTVO

 1. Boris Grdinić, dr. med., spec. otorinolaringolog, predsjednik
 2. dr. sc. Josip Grbac, član
 3. Ivica Šain, dr. med., član
 4. Nada Tadić, dipl. med. techn., član
 5. Neda Milanov, dipl. iur., član

POVJERENSTVO ZA KONTROLU BOLNIČKIH INFEKCIJA

 1. Ivica Fedel, dr. med., zamjenik ravnateljice – predsjednik Povjerenstva,
 2. Maja Capar, dr. med., infektolog, član,
 3. mr. sc. Lorena Lazarić Stefaović, dr. med., spec. mikrobiolog, član,
 4. Irina Pucić, dipl. med. techn, pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo, član,
 5. Martina Močenić, mag. med. techn., sestra za kontrolu bolničkih infekcija, član,
 6. Jasenka Lončarić, bacc. med. techn., sestra za kontrolu bolničkih infekcija, član,
 7. Nadomir Gusić, dr. med., spec. kirurg, član,
 8. Hana Kalinić Grgorinić, dr. med., spec. klinički farmakolog, član,
 9. Aleksandar Šuput, dr. med., spec. anestezije i intenzivnog liječenja, član,
 10. Vlasta Skopljak, dr. med., spec. epidemiolog, član,
 11. Kristina Maretić, mag. med. techn., član.

TIM ZA KONTROLU BOLNIČKIH INFEKCIJA

 1. mr. sc. Lorena Lazarić Stefanović, dr. med., spec. mikrobiolog
 2. Martina Močenić, mag. med. techn., sestra za kontrolu bolničkih infekcija i stručni suradnik u kvaliteti
 3. Jasenka Lončarić, bacc. med. techn., sestra za kontrolu bolničkih infekcija

POVJERENSTVO ZA TRANSFUZIJSKO LIJEČENJE

 1. mr. sc. Jasmina Simović Medica, dr. med., spec. transfuzilogije, predsjednica
 2. Verica Lazić-Prodan, dr. med., spec. internist, član
 3. Mladen Jašić, dr. med., spec. pedijatar, član
 4. mr. sc. Igor Mirković, dr. med., spec. kirurg, član
 5. prim. dr. sc. Davor Zoričić, spec. ginekologije i opstetricije, član
 6. Ivica Fedel, dr. med., spec. kirurg, zamjenik ravnatelja, član
 7. Hana Kalinić Grgorinić, dr. med., klinički farmakolog, član
 8. doc. dr. sc. Lada Kalagac, dr. med., spec. anesteziolog, član
 9. Vesna Dabo Vlahović, dr. med., spec. internist, član
 10. Irina Pucić, dipl. med. techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, član
 11. Elis Matošević, bacc. med. techn., član
 12. Goran Paić, dipl. iur., pomoćnik  za pravne poslove, član

POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

 1. Hana Kalinić Grgorinić, dr. med., klinički farmakolog, predsjednica
 2. Maja Koroman, magistra farmacije, zamjenica predsjednice
 3. prof. prim. dr. sc. Marija Glasnović, dr. med., internist, član
 4. doc. dr. sc. Dolores Janko-Labinac, dr. med., specijalist neurolog, član
 5. doc. dr. sc. Dragan Trivanović, dr. med., spec. interne medicine, onkolog, član