UPRAVA

Ravnateljica:
doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr. med.

Telefon: (052) 376-400

Voditeljica ureda ravnateljice:
Petra Dobrić, mag. admin. publ.

Telefon: (052) 376-400
E-mail adresa: obpula@obpula.hr

v.d. Zamjenik ravnateljice:
Jurica Palaversić, dr. med.

E-mail adresa: Jurica.Palaversic@obpula.hr

Pomoćnica za financijske poslove:
Jadranka Valković, mag. oec.

E-mail adresa: Jadranka.Valkovic@obpula.hr

v.d. Pomoćnik za pravne poslove:
Goran Paić, dipl. iur.

E-mail adresa: Goran.Paic@obpula.hr

v.d. Pomoćnik za kvalitetu:
Ivica Fedel, dr. med.

E-mail adresa: kvaliteta@obpula.hr

v.d. Pomoćnica za sestrinstvo:
Irina Pucić, mag. med. techn.

E-mail adresa: Irina.Pucic@obpula.hr

UPRAVNO VIJEĆE

Valerio Drandić, dipl. oec., predsjednik UV
Duško Kišberi, dipl. polit.
Roberta Katačić, dr. med.
Sanela Bosanac, dipl. oec.
Patricia Zagorc Licul, mag. oec.
izv. prof. dr. sc. Lorena Honović, spec. mag. med. biochem.

POVJERENSTVA

POVJERENSTVO ZA KVALITETU

 1. Ivica Fedel, dr. med., spec. kirurgije – predsjednik
 2. Patricija Banković Radovanović, mag. med. biochem., spec. med. biochem. i lab. med. – zamjenik
 3. Vlasta Rebić, dr. med., spec. pedijatrije, član
 4. Mirela Markanović Mišan, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, član
 5. doc. dr. sc. Dolores Janko Labinac, dr. med., spec. neurologije, član
 6. Kristina Ružić, dr. med., spec. oftalmologije, član
 7. Taša Lacković, dr. med., spec. otorinolaringologije, član
 8. Romana Despetović Jotanović, dr. med., spec. psihijatrije, član
 9. Andrea Laškarin, dr. med., spec. radiologije, član
 10. Kristina Vujinović-Poduje, dr. med., spec. fizikalne medicine, član
 11. Ornela Kmet Planinac, dr. med., spec. nuklearne medicine, član
 12. Branka Ulaković, dr. med., spec. urgentne medicine, član
 13. Ivana Iskra, dr. med., spec. interne medicine, član
 14. Siniša Zrna, dr. med., spec. anestezije, član
 15. mr. sc. Andrej Angelini, dr. med., spec. kirurgije, član
 16. Robert Terlević, dr. med., spec. patologije i citologije, član
 17. Valentina Saint-Georges, dr. med., spec. dermatologije i venerologije, član
 18. Danijela Županić, mag. med. biochem., spec. medicinske biokemije, član
 19. Doris Brnobić Rajlić, dipl. iur., član
 20. Martina Močenić, mag. med. techn., član

ETIČKO POVJERENSTVO

 1. Ivica Šain, dr. med., predsjednik
 2. prof. dr. sc. Josip Grbac, član
 3. Ivica Fedel, dr. med., član
 4. Nada Tadić, mag. med. techn., član
 5. Neda Milanov, dipl. iur., član

POVJERENSTVO ZA KONTROLU BOLNIČKIH INFEKCIJA

 1. Ivica Fedel, dr. med., spec. kirurg, predsjednik,
 2. Maja Capar, dr. med., infektolog, član,
 3. mr. sc. Lorena Lazarić Stefaović, dr. med., spec. mikrobiolog, član,
 4. Irina Pucić, mag. med. techn., pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo, član,
 5. Martina Močenić, mag. med. techn., sestra za kontrolu bolničkih infekcija, član,
 6. Jasenka Lončarić, bacc. med. techn., sestra za kontrolu bolničkih infekcija, član,
 7. Renato Vidos, dr. med., spec. kirurg, član,
 8. Hana Kalinić Grgorinić, dr. med., spec. klinički farmakolog, član,
 9. Danny Belušić, dr. med., spec. anestezije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, član,
 10. Vlasta Skopljak, dr. med., spec. epidemiolog, član,
 11. Kristina Maretić, mag. med. techn., član.

TIM ZA KONTROLU BOLNIČKIH INFEKCIJA

 1. mr. sc. Lorena Lazarić Stefanović, dr. med., spec. mikrobiolog
 2. Martina Močenić, mag. med. techn., sestra za kontrolu bolničkih infekcija i stručni suradnik u kvaliteti
 3. Jasenka Lončarić, bacc. med. techn., sestra za kontrolu bolničkih infekcija

POVJERENSTVO ZA TRANSFUZIJSKO LIJEČENJE

 1. mr. sc. Jasmina Simović Medica, dr. med., spec. transfuziolog, predsjednica
 2. prim. dr. sc. Davor Zoričić, spec. ginekologije i opstetricije, član
 3. Ivica Fedel, dr. med., spec. kirurg, član
 4. Lev Dvoretskiy, dr. med., spec. anesteziolog, član
 5. Ivana Štrk Romić, dr. med., spec. pedijatar, član
 6. Jadranko Jadrijević, dr. med., spec. internist, član
 7. Petra Berneš, dr. med., spec. internist, član
 8. Maja Šljaka, dr. med., član
 9. Hana Kalinić Grgorinić, dr. med., klinički farmakolog, član
 10. Irina Pucić, mag. med. techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, član
 11. Elis Matošević, mag. med. techn., član
 12. Goran Paić, dipl. iur., pomoćnik za pravne poslove, član

POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

 1. Hana Kalinić Grgorinić, dr. med., klinički farmakolog, predsjednica
 2. Maja Koroman, magistra farmacije, zamjenica predsjednice
 3. prof. prim. dr. sc. Marija Glasnović, dr. med., internist, član
 4. doc. dr. sc. Dolores Janko-Labinac, dr. med., specijalist neurolog, član
 5. doc. dr. sc. Dragan Trivanović, dr. med., spec. interne medicine, onkolog, član

POVJERENSTVO ZA PREGLED ISKORISTIVOSTI RESURSA

 1. prim. dr. sc. Davor Zoričić, dr. med. – predsjednik,
 2. Franka Zuban, dr. med., član
 3. Jurica Palaversić, dr. med., član,
 4. dr. sc. Jelena Vlašić Tanasković, mag. med. biochem., član
 5. Loredana Milas, dr. med., član
 6. Hana Kalinić Grgorinić, dr. med., član
 7. Božana llić, mag. med. techn., član

POVJERENSTVO ZA SIGURNOST PACIJENATA

 1. Ivica Fedel, dr. med.
 2. Marino Reljica, dipl. ing.
 3. Boris Čekada, struc. sec. ing. spec.
 4. Tatjana Matteoni, mag. med. techn.

POVJERENSTVO ZA NADZOR I KORIŠTENJE OPIOIDA

 1. doc. dr. sc. Dragan Trivanović, dr. med.
 2. doc. dr. sc. Lada Kalagac Fabris, dr. med.
 3. Lara Selovin, mag. pharm.
 4. Marina Dembić, mag. med. techn.

POVJERENSTVO ZA UNUTARNJI NADZOR

 1. Ivica Fedel, dr. med.
 2. Jurica Palaversić, dr. med.
 3. Prim. dr. sc. Loredana Labinac, dr. med.
 4. Daniela Fabris-Vitković, dr. med.
 5. Neda Milanov, dipl. iur.