Odjel za transfuzijsku medicinu

Voditeljica odjela:
Mr.sc. Jasmina Simović Medica, dr.med.
Specijalist transfuzijske medicine
Telefon: (052) 376 – 118

Glavna sestra:
Elis Matošević, dipl. med. techn.
Telefon: (052) 376 – 129

Administracija odjela:
Telefon/Fax: (052) 376 – 119

Naručivanje pacijenata

 • Tel:  (052) 376 -119 od 12:00 do 13:00
 • Osobno na šalter Bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata
 • Osobno na šalter Ambulante odjela od 11:00 do 13:00
 • Mail: transfuzija@obpula.hr ili narucivanje@obpula.hr

BEZ UPISA PRIMAJU SE DJECA, TRUDNICE, HITNI PACIJENTI I ONKOLOŠKI PACIJENTI

VRIJEME UZIMANJA KRVI (ambulantni pacijenti): Svaki radni dan: od 07:15 do 10:30

Na Odjelu za transfuzijsku medicinu radnim danom poslije 14:30, vikendom i blagdanima, NE RADI ambulanta za vađenje krvi! U tom razdoblju se mogu obraditi samo donešeni uzorci uz popratnu uputnicu.

Izdavanje nalaza:

 • Svaki radni dan od 11:00 do 14:30
 • Utorkom: od 11:00 do 17:00

O odjelu

Odjel za transfuzijsku medicinu jest ustrojstvena jedinica Opće bolnice Pula koja čuva i izdaje krvne pripravke te obavlja nadzor nad transfuzijskim liječenjem.

U okviru laboratorijske djelatnosti na Odjelu za transfuzijsku medicinu izvode se dijagnostičke pretrage za ambulantne i hospitalizirane pacijente te trudnice vezano uz imunohematološku dijagnostiku, serološku dijagnostiku i dijagnostiku hemostaze.

U okviru kliničko-ambulantne djelatnosti djeluje ambulanta za kontrolu antikoagulantne terapije, ambulanta za terapijsko uzimanje krvi, kliničko konzilijarna djelatnost vezana uz terapiju krvnim pripravcima, poremećajima zgrušavanja i haemovigilance.

U okviru sustava upravljanja kvalitetom izvode se sve aktivnosti vezane uz uspostavu, održavanje i upravljanje sustavom kvalitete u području svih djelatnosti Odjela za transfuzijsku medicinu.

Ustrojstvene jedinice:

 • Jedinica za zaprimanje i izdavanje krvnih pripravaka/Specijalističko-konzilijarna služba
 • Serološki laboratorij za ispitivanje biljega krvlju prenosivih zaraznih bolesti bolesnika i trudnica
 • Laboratorij za ispitivanje hemostaze
 • Laboratorij za imunohematološko ispitivanje bolesnika i trudnica
 • Laboratorij za specijalne pretrage
 • Jedinica za upravljanje kvalitetom
 • Jedinica za ambulantnu obradu pacijenata (prijem pacijenata, uzimanje uzoraka, izdavanje nalaza, administracija) :
  Laboratorij/Specijalistička transfuziološka ambulanta/Ambulanta za terapijsko uzimanje krvi

PRETRAGE

Pretrage:

 • Biljezi hepatitisa A (Anti HAV IgM, Anti HAV IgG)
 • Biljezi hepatitisa B (HBsAg, Anti HBc IgM, Anti HBc (IgM + IgG), Anti HBe, Anti HBs)
 • Biljezi hepatitisa C (Anti HCV)
 • Biljezi HIV infekcije (HIV Ag/At)
 • Biljezi na sifilis (Anti TP (IgM + IgG)
 • TOXO IgM (IgM antitijela na Toxoplasma gondii)
 • TOXO IgG (IgG antitijela na Toxoplasma gondii)
 • TOXO IgG aviditet (određivanje jakosti veze IgG antitijela i Toxoplasme gondii)

Vrsta uzorka: serum
Vrsta epruvete: Z serum clot activator (epruveta s crvenim čepom, bez gela ili kuglica)
Količina: 6-9 ml
Posebna priprema prije vađenja krvi: Nije potrebno.
Izdavanje nalaza: 3-5 dana od vađenja krvi

Pretrage:

 • Protrombinsko vrijeme (PV)
 • Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV)
 • Trombinsko vrijeme (TV)
 • Fibrinogen (Fbg)
 • D-dimer
 • Antitrombin (AT)
 • Kontrola oralne antikoagulantne terapije (PV-INR)
 • Anti-Xa
 • Lupus antikoagulant (LAC)
 • Protein C
 • Protein S

Paneli:

 • Preoperativni koagulogram (PV, APTV, Fbg)
 • Pretrage na stečene koagulacijske poremećaje – ciroza jetre, DIK (PV, APTV, TV, Fbg, AT)
 • Pretrage trombofilije (PV, APTV, Fbg, AT); PC, PS, LA

Vrsta uzorka: plazma
Vrsta epruvete: Na-citrat 3,2% (epruveta s plavim čepom)
Količina: 2 ml (za 1-2 testa); 4,5 ml (za >2 testa)
Potrebni podaci: Vrijeme uzimanja krvi (ako se obavlja izvan našeg Odjela)
Posebna priprema prije vađenja krvi: Nije potrebna, osim za pacijente na antikoagulantnoj terapiji:

 • Martefarin i slični lijekovi – Na dan vađenja krvi ne uzeti lijek dok nalaz nije gotov
 • Pradaxa – ne uzeti jutarnju dozu prije vađenja krvi. Krv vaditi 12 sati nakon sinoćnje doze.
 • Anti-Xa (LMWH, Apixaban, Rivaroxaban) – isključivo po dogovoru

Izdavanje nalaza: do 4 sata; hitni slučajevi do 1 sat

Testovi agregacije trombocita (ADP test, ASPI test, TRAP test)

Vrsta uzorka: puna krv
Vrsta epruvete: Li heparin (epruveta sa zelenim čepom)
Količina: 3 ml
Posebna priprema prije vađenja krvi: Nije potrebno.

Potrebni podaci:

  • Problem zbog kojeg se pacijent upućuje na ovaj test
  • Terapija (vrsta, zadnje uzimanje lijeka)
  • Broj trombocita
  • Vrijeme uzimanja krvi (ako se obavlja izvan našeg Odjela)

Izdavanje nalaza: isti dan (najranije 75 min od vađenja krvi)

Rotacijska tromboelastometrija (ROTEM)

Vrsta uzorka: puna krv
Vrsta epruvete: Na-citrat 3,2% (epruveta s plavim čepom)
Količina: 4,5 ml
Posebna priprema prije vađenja krvi: Nije potrebno.

Pretrage:

GRUPA 1

 • ABO RhD krvna grupa
 • Indirektni antiglobulinski (Coombsov) test
 • Određivanje specifičnosti iregularnih antieritrocitnih protutijela
 • Titar iregularnih antieritrocitnih protutijela
 • Direktni antiglobulinski (Coombsov) test
 • Prošireni Direktni antiglobulinski (Coombsov) test (Anti-Ig G, Anti-Ig A, Anti-Ig M,   Anti-C3c, Anti-C3d)
 • Određivanje ostalih eritrocitnih antigena: Rh fenotip (C, c, E, e, C w), Kell, Kidd, Duffy, M, N, S, s, Lutheran, Lewis, P1
 • Elucija protutijela
 • Adsorpcija protutijela

GRUPA 2

 • Titar hladnih aglutinina
 • Dijagnostika heparinom inducirane trombocitopenije (HIT)

Vrsta uzorka:

GRUPA 1:  plazma, uzorak uzet unutar 24 sata;
GRUPA 2: serum, uzorak uzet unutar 1 sata;

Vrsta epruvete:

GRUPA 1: epruveta s EDTA, lila čep;
GRUPA 2: epruveta bez aditiva, crveni čep;

Količina:

GRUPA 1

 • 3 mL: ABO RhD krvna grupa, indirektni antiglobulinski (Coombsov) test, određivanje specifičnosti  iregularnih antieritrocitnih protutijela, titar iregularnih antieritrocitnih protutijela, direktni antiglobulinski (Coombsov) test, prošireni Direktni antiglobulinski (Coombsov) test (Anti-Ig G, Anti-Ig A, Anti-Ig M,   Anti-C3c, Anti-C3d), određivanje ostalih eritrocitnih antigena: Rh fenotip (C, c, E, e, C w), Kell, Kidd, Duffy, M, N, S, s, Lutheran, Lewis, P1
 • 6 mL: Elucija protutijela, adsorpcija protutijela

GRUPA 2

 • 9 mL: Titar hladnih aglutinina
 • 6 mL: Dijagnostika heparinom inducirane trombocitopenije (HIT)

Posebna priprema prije vađenja uzorka: nije potrebno

Izdavanje nalaza: 24 sata, osim za pretragu  Dijagnostika heparinom inducirane trombocitopenije (HIT): 1 sat i Titar hladnih aglutinina : 48 sati.

Ambulanta za kontrolu peroralne antikoagulantne terapije

Radno vrijeme:

Svaki radni dan: od 09:00 do 14:00
Utorkom: od 09:00 do 17:00

Dijetoterapija kod antikoagulantne terapije

Kontrola kvalitete

Naši laboratoriji sudjeluju u:

 • Vanjskoj procjeni kvalitete seroloških testiranja na biljege krvlju prenosivih bolesti EQAS HZTM koju provodi Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti, Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu
 • Nacionalnom programu vanjske procjene kvalitete u laboratorijskoj medicini –Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu – Modul 4 –Laboratorijska koagulacija
 • Britanskom programu vanjske procjene kvalitete UKNEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice – Pre-Transfusion Testing
 • Vanjskoj kontroli imunohematološkog testiranja NEQAS HR kojeg provodi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Povijest Odjela

Razvojni put Odjela za transfuzijsku medicinu u Puli započinje 1953.god., kada se u našoj ustanovi osniva Kabinet za transfuziju krvi kao odsjek kirurškog odjela. Povod za osnivanje kabineta bila je prekretnica u načinu prikupljanja svježe krvi. Naime, do tada su davaoci bili plaćeni i oni su na poziv dolazili u bolnicu, a transfuzije krvi su bile rijetke i vršile su se neposredno od davaoca na primaoca u operacijskoj sali (krv se nije konzervirala).

1953. godine prekida se s takvim načinom prikupljanja krvi i prelazi na masovno okupljanje dobrovoljnjih davaoca krvi. Osnivač kabineta bio je dr.Franjo Ambrožić, kirurg, koji je uz svoju dužnost liječnika specijaliste na kirurškom odjelu vodio i kabinet za transfuziju krvi. Na toj dužnosti ostao je do svog odlaska iz Pule 1956. Na njegovo mjesto dolazi dr. Libuša Burijab, također kirurg. …. (Pročitaj cijeli članak …)