OPĆA BOLNICA PULA
OSPEDALE GENERALE DI POLA

 Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A

OIB: 16089706543
IBAN: HR7024070001118000035
MBS: 040076654

Centrala (052) 376 000
Centrala (052) 376 500

WhatsApp aplikacija OB Pula +38599 376 6646

E-mail:
obpula@obpula.hr

Ravnateljica:
doc. dr. sc. Irena Hrstić,  dr. med.

      Aktiviranjem WhatsApp podrške Opće bolnice Pula informacije o odjelima su Vam brzo dostupne!

      Skenirajte QR kod ili kliknite na donji link kako biste brzo došli do informacija putem WhatsApp aplikacije.

      https://wa.me/385993766646?text=Bok