Odjel za nuklearnu medicinu

Voditeljica Odjela:
Tamara Višković Fadel, dr. med., spec. nuklearne medicine
e-mail tvfadel@obpula.hr

Glavni radiološki inženjer:
Sara Valetić, bacc. radiol. techn.

Telefoni: 376-840, 376-843

Odjel nuklearne medicine Opće bolnice Pula osnovan je 2006.g. i nalazi se u prizemlju zgrade Dijagnostike. Odjel nuklearne medicine se do današnjeg dana razvijao zapošljavajući i kontinuirano educirajući medicinsko osoblje, uvodeći nove scintigrafske pretrage, obnavljajući medicinsku opremu i surađujući sa brojnim vanjskim ustanovama.

Na Odjelu nuklearne medicine trenutno su zaposlena četiri liječnika specijalista nuklearne medicine: voditeljica Odjela Tamara Višković Fadel dr. med., Claudio Primc dr. med., Ornela Kmet Planinac dr. med. i Janja Filipović dr. med. Zaposlene su i četiri inženjerke medicinske radiologije: Ondina Božac Jokić, bacc. med. radiol., Irina Čepelja Novak bacc. med. radiol., Srđana Markov, bacc. radiol. techn., Sara Valetić, bacc. radiol. techn.,  kao i medicinska sestra Grozdana Jung te medicinski tehničar Tomislav Efinger.

Rad na Odjelu organiziran je kroz tri radilišta:

 • Radioizotopnu dijagnostiku za scintigrafska snimanja paratireoidnih žlijezdi, limfoscintigrafija, vaskularnih prostora jetre, scintigrafska snimanja bubrega, štitnjače, kostiju, miokarda, žlijezdi slinovnica i terapiju bolesti štitnjače (autoimune difuzne hipertireoze, multinodozne toksične strume,  toksičnog adenoma) jodom-131.
 • Ambulantu za ultrazvuk štitnjače putem koje se obavljaju ultrazvučni pregledi štitnjače i vrata
 • Ambulantu za bolesti štitnjače za dijagnostičko-terapijsko zbrinjavanje bolesti štitnjače

Radno vrijeme specijalističko-dijagnostičkih ambulanti:

 • Ambulanta za bolesti štitnjače: ponedjeljak-petak 07:30-14:00 h
 • Ambulanta za ultrazvuk štitnjače:
  • ponedjeljak, utorak, srijeda 07:30-14:00 h,
  • četvrtak 07:30-20:00 h.
 • Radioizotopna dijagnostika:
  • ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak 07:30-14:00 h
  • petak 07:30-18:00 h

Naručivanje pacijenata moguće je radnim danom na šalteru Odjela u vremenu od 12:00 do 14:00 h i putem e-maila (tvfadel@obpula.hrnuklearna@obpula.hrnarucivanje@obpula.hr).

Nalazi se izdaju radnim danom od 12:30-14:00 h.