Odjel za pedijatriju

Poštovani,
zbog kontinuiranog rasta broja pregleda u hitnoj pedijatrijskoj ambulanti primorani smo izvršiti novu reorganizaciju rada, obzirom na miješanje populacije djece: hitna i redovni pregledi.

Nova organizacija rada je slijedeća:

 • hitna pedijatrijska ambulanta do daljnjeg premješta se u zgradu stacionara odnosno u Odjel pedijatrije: Objekt 1., 6. kat. (radnim danom, vikendom i blagdanima, 0-24 h)
  Djeca-pacijenti u pratnji, za potrebe pedijatrijske hitne skrbi, javljaju se na šalter hitnih službi (OHBP) a dalje će biti upućeni u hitnu pedijatrijsku ambulantu.

Ravnateljstvo OB Pula

Voditeljica odjela:
Vlasta Kocijančić, dr. med., specijalist pedijatrije, uži specijalist pedijatrijske pulmologije

Glavna sestra:
Sabina Lovrinović, mag. med. techn.

Telefoni:
Rukovoditelj: (052) 376 – 655
Glavna sestra: (052) 376 – 650
Administracija Tel: (052) 376 – 652

Jedinica pedijatrije

Telefon (052) 376 – 653

Liječnici:

 • dr.sc. Ivona Močenić, dr. med., specijalist pedijatrije, uži specijalist pedijatrijske neurologije
 • Ana Galić Radalj, dr. med., univ. mag. med., specijalist pedijatrije
 • Ivana Štrk Romić, dr. med., specijalist pedijajtrije
 • Nastasja Trifoni, dr. med., specijalist pedijatrije
 • Anđela Bašić, dr. med., specijalizant
 • Barbara Kresina Pekić, dr. med., specijalizant
 • Andrijana Martinović Šteković, dr. med., specijalizant
 • Nina Nikiforov Pripužić, dr. med., specijalizant
 • Marija Pavlović, dr. med., specijalizant

Poliklinika

Telefon (052) 376 – 659

Medicinske sestre / tehničari:

 • Vanja Crnjin Đurić, bacc. med. techn.
 • Anamaria Peruško, bacc. med. techn.
 • Natalija Rojnić, medicinska sestra

Dnevna bolnica

Telefon (052) 376 – 663

U odjelni i poliklinički rad uključen je i klinički psiholog, Lea Slavčić, mag. psych.

Radno vrijeme psihologa je od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati. Pacijenti se mogu naručiti na tel. 376-654, ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 15 do 16 sati.

Specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita

Specijalističke ambulante:
Pedijatrijska hitna ambulanta: svaki dan 0 – 24h
Pedijatrijska opća ambulanta: radnim danom 8 – 16h
Pedijatrijska kardiologija: uto, pet 9 – 15h, čet 11 – 19h
Pedijatrijska neurorazvojna ambulanta: sri 11 – 15h
Pedijatrijska neurologija: uto, pet 8 – 15h
Pedijatrijska nefrologija: sri 13 – 15h
Pedijatrijska endokrinologija, dijabetes i bolesti metabolizma: uto 10 – 12h
Pedijatrijska alergologija i klinička imunologija: pon, uto, sri, čet, pet 9 – 15h

Specijalistička dijagnostika
Pedijatrijska dijagnostika:
Pedijatrijska spirometrija: pon, uto, sri, čet, pet 8 – 15h
Pedijatrijski EEG: uto 12 – 19h
Pedijatrijski EEG: pon, sri, pet 8 – 15h
Pedijatrijski EKG: pon – pet 8 – 15h
Ultrazvuk mozga: pon 11 – 14h
Ultrazvuk srca: uto, pet 9 – 15h, čet 11 – 19h
Ultrazvuk kukova: čet. 9 – 15h
Ultrazvuk bubrega i trbuha: sri 8 – 13h

Upute za pacijente