OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM (OHBP)

Voditeljica odjela:
Tatjana Bilić, dr. med., specijalistica hitne medicine

Glavni tehničar odjela:
Roberto Licul, mag. med. techn.

Kontakt:
Prijemni šalter (052) 376-100
E-mail OHBP-a: hitni@obpula.hr

Liječnici:
Tatjana Bilić, dr. med., specijalistica hitne medicine
Branka Ulaković, dr. med., specijalistica hitne medicine

OHBP – mjesto zbrinjavanja hitnih bolesnika kojima je potrebno bolničko liječenje

OHBP OB Pula započeo je s radom u studenom 2013. godine, zamišljen je kao samostalan bolnički odjel za zbrinjavanje hitnih stanja koja zahtijevaju neodgodivo bolničko liječenje. OHBP nije zamjenska ambulanta obiteljske medicine ili ambulanta Nastavnog zavoda za hitnu medicinu.

Osnovna zadaća OHBP-a je prepoznavanje i zbrinjavanje životno ugroženih bolesnika. Redoslijed zbrinjavanja bolesnika u OHBP-u određuje stupanj hitnosti. Određivanje stupnja hitnosti odnosno trijažne kategorije omogućava sustav trijaže mjerenjem određenih vitalnih parametara. Bolesnik najniže trijažne kategorije 1 zbrinjava se bez odgode, dok bolesnik trijažne kategorije 5 može čekati početak pregleda do dva sata ovisno o opterećenosti zdravstvenog  sustava hitnim bolesnicima.

Pri dolasku u OHBP bolesnici prilažu uputnicu i nalaz liječnika izvanbolničke zdravstvene ustanove. Bolesnici koji samostalno dolaze u OHBP poželjno je da donesu zdravstvenu iskaznicu, identifikacijski dokument, medicinsku dokumentaciju o ranijim bolestima i popis lijekova koje piju. Informacije o zdravstvenom stanju bolesnika u obradi, uz privolu bolesnika, najužoj rodbini priopćava liječnik OHBP-a.