Odjel za transfuzijsku medicinu

Voditeljica odjela:
Mr. sc. Jasmina Simović Medica, dr. med.
Specijalist transfuzijske medicine
Telefon: (052) 376 – 118

Glavna sestra:
Elis Matošević, mag. med. techn.
Telefon: (052) 376 – 129

Administracija odjela:
Telefon/Fax: (052) 376 – 119

Naručivanje pacijenata

 • Tel:  (052) 376 -119 od 12:00 do 13:00
 • Osobno na šalter Bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata
 • Osobno na šalter Ambulante odjela od 11:00 do 13:00
 • Mail: transfuzija@obpula.hr ili narucivanje@obpula.hr

BEZ UPISA PRIMAJU SE DJECA, TRUDNICE, HITNI PACIJENTI I ONKOLOŠKI PACIJENTI

VRIJEME UZIMANJA KRVI (ambulantni pacijenti): Svaki radni dan: od 07:15 do 10:30

Na Odjelu za transfuzijsku medicinu radnim danom poslije 14:30, vikendom i blagdanima, NE RADI ambulanta za vađenje krvi! U tom razdoblju se mogu obraditi samo donešeni uzorci uz popratnu uputnicu.

Izdavanje nalaza:

 • Svaki radni dan od 11:00 do 14:30
 • Utorkom: od 11:00 do 17:00

O odjelu

Odjel za transfuzijsku medicinu jest ustrojstvena jedinica Opće bolnice Pula koja čuva i izdaje krvne pripravke te obavlja nadzor nad transfuzijskim liječenjem.

U okviru laboratorijske djelatnosti na Odjelu za transfuzijsku medicinu izvode se dijagnostičke pretrage za ambulantne i hospitalizirane pacijente te trudnice vezano uz imunohematološku dijagnostiku, serološku dijagnostiku i dijagnostiku hemostaze.

U okviru kliničko-ambulantne djelatnosti djeluje ambulanta za kontrolu antikoagulantne terapije, ambulanta za terapijsko uzimanje krvi, kliničko konzilijarna djelatnost vezana uz terapiju krvnim pripravcima, poremećajima zgrušavanja i haemovigilance.

U okviru sustava upravljanja kvalitetom izvode se sve aktivnosti vezane uz uspostavu, održavanje i upravljanje sustavom kvalitete u području svih djelatnosti Odjela za transfuzijsku medicinu.

Ustrojstvene jedinice:

 • Jedinica za zaprimanje i izdavanje krvnih pripravaka/Specijalističko-konzilijarna služba
 • Serološki laboratorij za ispitivanje biljega krvlju prenosivih zaraznih bolesti bolesnika i trudnica
 • Laboratorij za ispitivanje hemostaze
 • Laboratorij za imunohematološko ispitivanje bolesnika i trudnica
 • Laboratorij za specijalne pretrage
 • Jedinica za upravljanje kvalitetom
 • Jedinica za ambulantnu obradu pacijenata (prijem pacijenata, uzimanje uzoraka, izdavanje nalaza, administracija) :
  Laboratorij/Specijalistička transfuziološka ambulanta/Ambulanta za terapijsko uzimanje krvi

PRETRAGE

Ambulanta za kontrolu peroralne antikoagulantne terapije

Radno vrijeme:

Svaki radni dan: od 09:00 do 14:00
Utorkom: od 09:00 do 17:00

Kontrola kvalitete

Naši laboratoriji sudjeluju u:

 • Vanjskoj procjeni kvalitete seroloških testiranja na biljege krvlju prenosivih bolesti EQAS HZTM koju provodi Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti, Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu
 • Nacionalnom programu vanjske procjene kvalitete u laboratorijskoj medicini –Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu – Modul 4 –Laboratorijska koagulacija
 • Britanskom programu vanjske procjene kvalitete UKNEQAS for Blood Transfusion Laboratory Practice – Pre-Transfusion Testing
 • Vanjskoj kontroli imunohematološkog testiranja NEQAS HR kojeg provodi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Povijest Odjela

Razvojni put Odjela za transfuzijsku medicinu u Puli započinje 1953.god., kada se u našoj ustanovi osniva Kabinet za transfuziju krvi kao odsjek kirurškog odjela. Povod za osnivanje kabineta bila je prekretnica u načinu prikupljanja svježe krvi. Naime, do tada su davaoci bili plaćeni i oni su na poziv dolazili u bolnicu, a transfuzije krvi su bile rijetke i vršile su se neposredno od davaoca na primaoca u operacijskoj sali (krv se nije konzervirala).

1953. godine prekida se s takvim načinom prikupljanja krvi i prelazi na masovno okupljanje dobrovoljnjih davaoca krvi. Osnivač kabineta bio je dr.Franjo Ambrožić, kirurg, koji je uz svoju dužnost liječnika specijaliste na kirurškom odjelu vodio i kabinet za transfuziju krvi. Na toj dužnosti ostao je do svog odlaska iz Pule 1956. Na njegovo mjesto dolazi dr. Libuša Burijab, također kirurg. …. (Pročitaj cijeli članak …)