AKTI I IZVJEŠĆA

Statut OB Pula
Preuzmi PDF
Izmjena PDF

Pravilnik o kućnom redu
Preuzmi PDF

Pravilnik o radnom vremenu
Preuzmi PDF

Pravilnik o radu
Preuzmi PDF

Pravilnik o sprječavanju i suzbijanju bolničkih infekcija
Preuzmi PDF

Kodeks ponašanja
Preuzmi PDF

Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za unos podataka u informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem
Preuzmi PDF

Izvješće o poslovanju OB Pula za 2019. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje – preuzmi
Završni 2019 – Preuzmi XLS

Izvješće o poslovanju OB Pula za 2018. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje – preuzmi PDF
Završni 2018 – Preuzmi XLS

Izvješće o poslovanju OB Pula za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. g. – Preuzmi PDF / Preuzmi CSV
Bilješke I-XII 2017. – prihodi i rashodi – Preuzmi PDF
Bilješke I-XII 2017. – bilanca – Preuzmi PDF
Završni 2017 – Preuzmi XLS

Izvješće o poslovanju OB Pula za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. g. – Preuzmi PDF / Preuzmi CSV
Bilješke I-XII 2016. – prihodi i rashodi – Preuzmi PDF
Bilješke I-XII 2016. – bilanca – Preuzmi PDF
Završni 2016 – Preuzmi XLS

Izvješće o poslovanju OB Pula za 2015. godinu
Bilješke I-XII 2015. – prihodi i rashodi – Preuzmi PDF
Bilješke I-XII 2015. – bilanca – Preuzmi PDF
Završni 2015 – Preuzmi XLS

Izvješće o poslovanju OB Pula za 2014. godinu
Bilješke I-XII 2014. godine – bilanca – Preuzmi PDF
Bilješke I-XII 2014. – prihodi i izdaci s decentraliziranim sredstvima – Preuzmi PDF
Završni 2014 – Preuzmi XLS