ETIČKO POVJERENSTVO OB PULA

Etičko povjerenstvo Opće bolnice Pula djeluje u skladu s Direktivom 2001/20/Europske zajednice u skladu s načelima Internacionalne konferencije za harmonizaciju (ICH GCP) i Helsinške deklaracije. Odgovornost je Etičkog povjerenstva zaštita prava, sigurnosti i dobrobiti ispitanika koji sudjeluju u znanstvenim istraživanjima.

Kako bi osigurali takvu zaštitu, Etičko povjerenstvo daje mišljenje o predloženom ispitivanju na temelju plana ispitivanja, podobnosti ispitivača, metoda i mogućnosti istraživanja i načina informiranja ispitanika kao i pripadajuće dokumentacije.

Informiranje ispitanika o kliničkom ispitivanju mora biti usmeno i kroz Informirani pristanak.

Za predloženo ispitivanje potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

Kod dopune i korekcije dokumentacije potrebno je referirati se na odluku Etičkog povjerenstva te ukazati na učinjene promjene u dokumentaciji.

Poveznice:

 1. Helsinška deklaracija
  (https://hrcak.srce.hr/file/17561)
 2. Zakon o zaštiti prava pacijenata
  (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_169_2953.html )
 3. Obiteljski zakon
  ( http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_103_1992.html )
 4. Pravilnik o kliničkom ispitivanju
  ( http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_25_534.html )
 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o kliničkom ispitivanju
  ( http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_124_2367.html )