ETIČKO POVJERENSTVO OB PULA

Etičko povjerenstvo Opće bolnice Pula djeluje u skladu s Direktivom 2001/20/Europske zajednice u skladu s načelima Internacionalne konferencije za harmonizaciju (ICH GCP) i Helsinške deklaracije. Odgovornost je Etičkog povjerenstva zaštita prava, sigurnosti i dobrobiti ispitanika koji sudjeluju u znanstvenim istraživanjima.

Kako bi osigurali takvu zaštitu, Etičko povjerenstvo daje mišljenje o predloženom ispitivanju na temelju plana ispitivanja, podobnosti ispitivača, metoda i mogućnosti istraživanja i načina informiranja ispitanika kao i pripadajuće dokumentacije.

Informiranje ispitanika o kliničkom ispitivanju mora biti usmeno i kroz Informirani pristanak.

Za predloženo ispitivanje potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

Kod dopune i korekcije dokumentacije potrebno je referirati se na odluku Etičkog povjerenstva te ukazati na učinjene promjene u dokumentaciji.