Odjel za pedijatriju

Voditelja odjela:
Vlasta Kocijančić, dr.med., specijalist pedijatrije, uži specijalist pedijatrijske pulmologije

Glavna sestra:
Sibil Benčić, mag.med.techn.

Telefoni:
Rukovoditelj: (052) 376 – 655
Glavna sestra: (052) 376 – 650
Administracija Tel: (052) 376 – 652

Jedinica za bolesnu novorođenčad i nedonoščad

Telefon (052) 376 – 657

Voditelj jedinice:
prim. Mirna Milevoj-Ražem, dr.med., specijalist pedijatrije, uži specijalist pedijatrijske neonatologije

Odgovorna sestra:
Violetta Ladavac, mag.med.techn.

Jedinica pedijatrije

Telefon (052) 376 – 653

Voditelj jedinice:

Odgovorna sestra:
Danijela Ćosić, bacc. med. techn.

Poliklinika

Telefon (052) 376 – 659

Dnevna bolnica

Telefon (052) 376 – 663

U odjelni i poliklinički rad uključen je i klinički psiholog, Dunja Stepčić, univ.spec.clin.psych.

Radno vrijeme psihologa je od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati. Pacijenti se mogu naručiti na tel. 376-654, od 14 do 15 sati.

Specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita

Specijalističke ambulante:
Pedijatrijska hitna ambulanta: svaki dan 0 – 24h
Pedijatrijska opća ambulanta: radnim danom 8 – 16h
Pedijatrijska kardiologija: uto, pet 9 – 15h, čet 11 – 19h
Pedijatrijska neurorazvojna ambulanta: sri 11 – 15h
Pedijatrijska neurologija: uto, pet 8 – 15h
Pedijatrijska nefrologija: sri 13 – 15h
Pedijatrijska endokrinologija, dijabetes i bolesti metabolizma: uto 10 – 12h
Pedijatrijska alergologija i klinička imunologija: pon, uto, sri, čet, pet 9 – 15h

Specijalistička dijagnostika
Pedijatrijska dijagnostika:
Pedijatrijska spirometrija: pon, uto, sri, čet, pet 8 – 15h
Pedijatrijski EEG: uto 12 – 19h
Pedijatrijski EEG: pon, sri, pet 8 – 15h
Pedijatrijski EKG: pon – pet 8 – 15h
Ultrazvuk mozga: pon 11 – 14h
Ultrazvuk srca: uto, pet 9 – 15h, čet 11 – 19h
Ultrazvuk kukova: čet. 9 – 15h
Ultrazvuk bubrega i trbuha: sri 8 – 13h