Odjel za radiološku dijagnostiku

Voditelj odjela:
Olja Zorić Ardalić, dr. med., spec. radiologije

Glavni radiološki tehničar:
Zlatko Hadžiabdić, bacc. radiol. techn.

Telefoni:
Rukovoditelj: (052) 376 – 765
Administracija Tel: (052) 376 – 760

Odjel radiologije OB Pula organiziran je sukladno suvremenim trendovima rada na novo uređenim dijagnostičkim prostorima. Rad na radiologiji je organiziran prema organskim sustavima, sastoji se od jedinica kao što je konvencionalna radiologija, uzv dijagnostika, MSCT, MRI, intervencijska dijagnostika, dijagnostika dojke i osteoartikularnog sustava.
Odjel posjeduje PACS i RIS sustav.
Godišnje se obavlja veliki broj raznovrsnih procedura za hitne, hospitalizirane i ambulantne bolesnike.
Novouređeni odjel radiologije počeo je sa radom u svibnju 2018. godine.
Na Odjelu je zaposleno 12 specijalista i 4 specijalizanata.
U 2018 .god. učinjeno je 118 251 pretraga, odnosno oko 70 000 konvencionalnih pretraga, 18 000 MSCT, 8 000 UZV pregleda, 5 000 mamografija, 2 400 MRI pregleda.

Specijalisti:
Zoran Cukon, dr. med., specijalist radiologije, subspecijalist iz ultrazvuka
Igor Grgorinić, dr. med., specijalist radiologije, subspecijalist intervencijske radiologije
Vinka Kos, dr. med., specijalistica radiologije, subspecijalistica iz ultrazvuka
Loredana Milas, dr. med., specijalistica radiologije, subspecijalistica iz ultrazvuka
Marija Streharsky, dr. med., specijalistica radiologije, subspecijalistica iz ultrazvuka
Vlasta Hautz-Derossi, dr. med., specijalistica radiologije
Ivana Jojić, dr. med., specijalistica radiologije
Andrea Laškarin, dr. med., specijalistica radiologije
Dražen Perić, dr. med., specijalist radiologije
Tamara Pranjković, univ. mag. med., specijalistica radiologije
Astrid Radolović Cukon, dr. med., specijalistica radiologije

Specijalizanti:
Valentina Jung Benčić, dr. med.
Vanja Olujić, dr. med.
Matija Pajić, dr. med.
Andrija Tomljenović, dr. med.

Fizičar:
Dea Dundara Debeljuh, mag. phys.

Glavni radiološki inženjer:
Zlatko Hadžiabdić, bacc. radiol. techn.

Odjel raspolaže s ukupno 14 dijagnostika i to kako slijedi:

 • Rendgenska snimaonica – 2 dijagnostike
 • Kompjuterizirana tomografija – 2 dijagnostike
 • Magnetska rezonancija – 1 dijagnostika
 • Dopplerska dijagnostika – 1
 • Mamografska dijagnostika – 2
 • Vaskularna i intervencijska radiologija – 1
 • Intervencijski ultrazvuk – 1
 • Dijagnostički ultrazvuk – 4 dijagnostike

Odjel raspolaže s opremom koja je većinom nova:

 • Digitalni rendgenski uređaj za snimanje – 2 kom
 • MSCT uređaj – 2 kom (32-slojni i 128-slojni MSCT)
 • MR uređaj 1.5 T
 • Uređaj za digitalnu supstrakcijsku angiografiju – 1 kom
 • Digitalni mamografski uređaj – 1 kom
 • Ultrazvučni aparati – 3 kom (na kojima se radi i Doppler, intervencijski uzv te CEUS)

Subspecijalnosti

Liječnici vaskularne i intervencijske radiologije su:

 • Igor Grgorinić, dr.med., subspecijalist vaskularne i intervencijske radiologije – voditelj tima
 • Matija Pajić dr. med., specijalizant

Dijagnostički zahvati, metode i regionalni postupci:

 • Dijagnostička angiografija (arteriografija) i flebografija abdominalnih i torakalnih organa, glave i vrata te perifernih krvnih žila ekstremiteta.
 • Interventni radiološki postupci arterija trupa, ekstremiteta i vrata: perkutana transluminalna angioplastika (PTA), ugradnja balonskih i samorastezljivih stentova, upotreba balona i stentova s lijekom
 • Steniranje karotidne arterije (CAS) uz/bez korištenje/a zaštite od embolije – u pripremi – edukacija
 • Liječenje bolesti perifernih arterija donjeg ekstremiteta, uključujući i potkoljeničnih arterija
 • Liječenje bolesti perifernih arterija gornjeg ekstremiteta
 • Embolizacijski postupci kod krvarenja – u pripremi – edukacija
 • Ugradnja vena kava filtera i njihovo vađenje
 • Vađenje stranih tijela iz krvnih žila,
 • TACE (embolizacije malignoma jetre konvencionalnim načinom); DEB TACE (embolizacije malignoma jetre česticama s lijekom) – u pripremi – edukacija
 • Interventni radiološki postupci na žućnim putevima: drenaže, rekanalizacije zatvorenih žućnih puteva, širenje vodova balonima, ugradnja stentova
 • Punkcije, biopsije i drenaže solidnih organa i slobodnih kolekcija pod kontrolom UZV i CT
 • Punkcije i biopsije dojke pod kontrolom UZV

   

Liječnici radiološke dijagnostike za neuroradiologiju su:

 • Igor Grgorinić, dr.med., specijalist radiolog, subspecijalist vaskularne i intervencijske radiologije
 • Andrea Laškarin, dr. med., specijalistica radiologije
 • Dražen Perić, dr.med., specijalist radiolog
 • Tamara Pranjković, univ. mag., specijalistica radiologije
 • Valentina Jung Benčić, dr. med., specijalizant

Aparati:

 • MR Siemens Aera 1,5 T
 • MR Siemens Aera 1,5 T
 • MSCT Siemens Definittion AS 128-slojni
 • MSCT Siemens Somatom 32

Ambulanta:

MSCT :
Ponedjeljak i petak prva smjena lokacija Zagrebačka ulica

MR:
Ponedjeljak i četvrtak prva smjena lokacija Zagrebačka ulica.
Utorak i srijeda od druga smjena lokacija Zagrebačka ulica.

Dijagnostički zahvati i metode:

 • MSCT mozga
 • MSCT angiografija cerebralnih arterija
 • MSCT angiografija karotidnih arterija
 • MSCT vratne kralježnice
 • MSCT torakalne kralježnice
 • MSCT lumbosakralne kralježnic
 • MSCT paranazalnih šupljina
 • MSCT temporalnih kostiju
 • MSCT orbita
 • MSCT kostiju neuro i viscerokranijuma
 • MSCT mekih česti vrata
 • MR mozga
 • MR cerebralna angiografija
 • MR perfuzija
 • MR spektroskopija
 • MR vratne kralježnice
 • MR torakalne kralježnice
 • MR lumbosakralne kralježnice
 • MR SI zglobova
 • MR paranazalnih šupljina
 • MR temporalnih kostiju
 • MR orbita
 • MR kranijalnih živaca

Članovi tima body imaginga su:

 • Zoran Cukon, dr. med., specijalist radiologije, subspecijalist ultrazvuka
 • Loredana Milas, dr. med., specijalistica radiologije, subspecijalistica ultrazvuka
 • Marija Streharsky, dr. med., specijalistica radiologije, subspecijalistica ultrazvuka
 • Vlasta Hautz-Derossi, dr. med., specijalistica radiologije
 • Tamara Pranjković, univ. mag. med., specijalistica radiologije
 • Astrid Radolović Cukon, dr. med., specijalistica radiologije
 • Olja Zorić Ardalić, dr. med., specijalistica radiologije
 • Vanja Olujić, dr. med., specijalizant
 • Andrija Tomljenović, dr. med., specijalizant

Ambulanta: CT body – utorak, srijeda i četvrtak u prvoj smjeni
Ambulanta: MR abdomena – utorkom i petkom u prvoj smjeni

Dijagnostički zahvati i metode:

 • dijagnostika toraksa: MSCT pluća i medijastinuma, HRCT, transtorakalne punkcije i biopsije pod kontrolom MSCT-a
 • dijagnostika tankog i debelog crijeva: MR enterokolonografija
 • dijagnostika hepatobilijarnog trakta: ultrazvuk, dopplerski pregled jetre, MSCT i MR pretrage jetre, MRCP, punkcije i biopsije žarišnih promjena jetre i drugih organa pod kontrolom UZ-a i MSCT-a
 • dijagnostika gušterače: ultrazvuk, MSCT i MR pretrage
 • dijagnostika urogenitalnog sustava: ultrazvučni i dopplerski pregled bubrega i mokraćnog mjehura, MSCT i MR pretrage bubrega i mokraćnog mjehura, MSCT urografija, niskodozni MSCT protokol za detekciju urolita
 • dijagnostika drugih organa abdomena: MSCT i MR
 • CEUS ( kontrastni ultrazvuk ) za detekciju žarišnih promjena jetre i drugih organa i CeVUS kod VUR-a (vezikouretralnog refluksa kod djece )
 • dijagnostika genitalnog sustava: ultrazvuk i doppler testisa, ultrazvuk prostate, MR prostate (bez endorektalnog “coil”-a), MR ženske zdjelice (sa ili bez kontrastnog sredstva).

Liječnici radiološke dijagnostike muskuloskeletnog sustava su:

 • Ivana Jojić, dr. med., specijalistica radiologije
 • Olja Zorić Ardalić, dr.med., specijalistica radiologije

Ambulanta: MSK ultrazvuk utorak – prva smjena
Ambulanta: MSCT ponedjeljak i petak – prva smjena
Ambulanta: MR ponedjeljak – druga smjena i srijeda – prva smjena

Dijagnostički zahvati i metode:

 • UZV ramena, ručnih zglobova, šaka, laktova, koljena, kukova, gležnjeva, stopala, mekih tkiva
 • MR  ramena, ručnih zglobova, šaka, laktova, koljena, kukova, gležnjeva, stopala, mekih tkiva
 • MR SI zglobova
 • MSCT ramena, ručnih zglobova, šaka, laktova, koljena, kukova, gležnjeva, stopala

Članovi tima radiološke dijagnostike dojke su:

 • Zoran Cukon, dr. med., subspecijalist ultrazvuka
 • Vinka Kos, dr.med., subspecijalist ultrazvuka
 • Loredana Milas, dr. med., subspecijalist ultrazvuka

Ambulanta: ultrazvuk dojki ponedjeljkom druga smjena, srijedom i četvrtkom prva smjena
Ambulanta: MR dojki četvrtak druga smjena.

Dijagnostički zahvati i metode:

 • potpuna dijagnostika tumora dojke uključujući mamografiju, tomosintezu, UZV i Doppler-ski pregled te citološku punkciju i biopsiju pod kontrolom UZV-a
 • Preoperativna markacija dojki
 • MR dojki
 • Stereotaksijska biopsija