Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Voditelj odjela:
Kristina Vujinović-Poduje, dr.med., specijalist za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, subspecijalist reumatologije

Glavni fizioterapeut odjela:
Lara Elezović, dipl.physioth.

Telefoni:
Voditelj odjela: 052/ 376 565
Glavni fizioterapeut odjela: 052/ 376 561
Šalter: 052/376 560

OSOBNO NA ŠALTER SE NARUČUJU SAMO SVJEŽE POVREDE

Radno vrijeme

Specijalistička ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Radno vrijeme : 8,00 – 16,00
Rad s pacijentima:  ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak 8,30 – 14,30; srijeda 13,30-19,30

Reumatološka ambulanta:
Radno vrijeme : 8,00 – 16,00
Rad s pacijentima: utorak, petak 8,30 – 14,30; srijeda 13,30-19,30

Radno vrijeme ambulante fizikalne terapije:
Radno vrijeme: ponedjeljak- petak 7,00 – 21,00
Rad s pacijentima: ponedjeljak- petak 7,30 – 20,30

Djelatnici:
Liječnici:

 • Ana Nadenić Sokolić, dr.med., specijalist za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Fizioterapeuti:

 • Ljiljana Beaković, bacc.physioth.
 • Sandra Berljavac, bacc.physioth.
 • Aleksandra Cvetko, bacc.physioth.
 • Maja Gallo, bacc.physioth.
 • Milena Jovanović, bacc.physioth.
 • Elda Mihaljević Pulić, bacc.physioth.
 • Matija Pilepić, bacc.physioth.
 • Žarko Salopek, bacc.physioth.
 • Sabina Suhanji, bacc.physioth.
 • Matea Štimac, mag. phys.
 • Dijana Vujičić, bacc.physioth.
 • Loris Zuban, bacc.physioth.
 • Vanja Zuban, bacc.physioth.
 • Jasmina Žafran, bacc.physioth.
 • Barbara Draganić
 • Tatjana Jurković
 • Nadia Kvaranta
 • Mirela Mavrić
 • Ljiljana Milevoj

Povijest Odjela

Začeci fizikalne terapije u OB Pula datiraju još od davne 1949. Terapiju tada provodi fizioterapeut uz pomoć bolničara. Ambulantna fizikalna terapija počela se provoditi 1974., kada terapiju provodi jedan viši fizioterapeut i 2 bolničara, te jedan fizioterapeut na neurologiji, internom i traumatologiji. 1982. završila je školovanje prva generacija fizioterapeuta Medicinske škole u Puli te je u Bolnicu bilo zaposleno još 5 fizioterapeuta. Tada su fizikalnu terapiju ordinirali neurolozi, ortopedi, kirurzi i liječnici opće prakse, a do osnutka samostalne djelatnosti, bila je u sklopu Djelatnosti za kirurške bolesti. … (Pročitaj cijeli članak)