OTPUST

Vaš je otpust iz bolnice planiran, o čemu ćete vi i vaša obitelj biti pravovremeno obaviješteni. U slučaju potrebe biti će obavješten I vaš izabrani liječnik obiteljske medicine ili druge službe.
Osoblje na odjelu dat će vam jasne upute u vezi s otpustom:

  • gdje i kada ćete dobiti otpusnicu i otpusno pismo, koje ste dužni predati vašem izabranom liječniku
  • upute o eventualno potrebnoj dijeti, nastavku liječenja i kontrolnim pregledima
  • ako radi prikupljanja nalaza nije moguće završiti otpusno pismo, dobit ćete otpusnicu sa svim potrebnim uputama za nastavak liječenja. Otpusno pismo će vam u tom slučaju biti dostavljeno poštom ili osobno ako ga želite sami doći preuzeti. O tome ćete upute dobiti i na odjelu gdje ste ležali.

Otpust iz bolnice obično se obavlja u prijepodnevnim satima pa se mole pacijenti da o tome obavijeste svoju pratnju.

  • Pacijenta s liječenja otpušta ovlašteni liječnik
  • Pacijent se ne može protiv svoje volje zadržati na liječenju, osim u slučaju kada to zakon određuje

Ako pacijent napušta bolnicu protivno savjetu liječnika dužan je, on ili njegova obitelj, potpisati izjavu da to čini na vlastitu odgovornost.

Ako budete na kraju bolničkog liječenja radi svoga stanja odlučili potražiti smještaj u nekoj ustanovi, domu za umirovljenike ili u ustanovi za njegu, u tome će vam pomoći naša socijalna služba.
U slučaju kada će vas vaša rodbina uzeti u svoju obitelj, a potrebno je nastaviti kućno liječenje i njegu, obavijestiti ćemo patronažnu službu vašeg područja, koja će vašoj rodbini pomoći u organizaciji potrebnog.

Roditelji ili skrbnici malodobnog bolesnika, do osamnaest godina starosti, trebaju biti prisutni pri njegovom otpuštanju iz bolnice.