Služba za internu medicinu

Pročelnik službe:
Daniela Fabris-Vitković, dr. med.
Specijalist interne medicine, uži specijalist endokrinologije i dijabetologije

v.d. Glavna sestra službe:
Katarina Matošević, mag. med. techn.

Telefoni:
Pročelnik: (052) 376 – 210
Glavna sestra: (052) 376 – 211
Administracija Tel: (052) 376 – 136

Posjete:
– na odjelima radnim danom od 15.00-16.00 sati, vikendom i blagdanom od 14.00-16.00 sati
– na odjelu intenzivnog liječenja i koronarnoj jedinici od 14,30-15.00 sati

Informacije:
– na odjelima ponedjeljkom i četvrtkom u 15.00 sati
– na odjelu intenzivnog liječenja i koronarnoj jedinici radnim danom u 14.30 sati

ODJELI

Voditelj Odjela:
Krešimir Milas, dr. med.
specijalist interne medicine, uži specijalist kardiologije

Odgovorna sestra:
Tina Antić, bacc. med. techn.

Telefoni:
(052) 376-242
(052) 376-240

Odjel čine:

 • Odjel za kardiologiju
 • Koronarna jedinica
 • Poliklinika

Liječnici:

 • mr. sc. Daglas Dodić, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist kardiologije
 • mr. sc. Manuela Balaban Kumpare, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist kardiologije
 • Danijela Raušl Malagić, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist kardiologije
 • dr.sc. Lujza Grueva, dr. med., specijalist kardiologije
 • Petra Bulić, dr. med., specijalist kardiologije
 • Goran Čović, univ. mag. med., specijalist kardiologije
 • Rina Dalmatin, univ. mag. med., specijalist kardiologije
 • Stella Sukačić Jakara, dr. med., specijalist interne medicine
 • Vedrana Ilić, dr. med., specijalizant kardiologije

Koronarna i postkoronarna jedinica s interventnom kardiologijom

Voditelj jedinice:
mr. sc. Daglas Dodić, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist kardiologije

Odgovorna sestra jedinice:
Delita Veselica, bacc. med. techn.

Telefon: (052) 376-216

Voditelj Odjela:
Helena Jurina, dr. med., specijalist interne medicine

Odgovorna sestra :
Larisa Kancelar, bacc. med. techn.

Telefon: (052) 376-233

Voditelj Odjela:
Franka Zuban, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist nefrologije

V.d. odgovorna sestra:
Doris Kubatović, bacc. med. techn.

Telefoni:
(052) 376-264
(052) 376-261

Odjel čine:
• Odjel za nefrologiju s akutnom dijalizom
• Jedinica za dijalizu
• Dnevna bolnica
• Poliklinika

Liječnici:
• Franka Zuban, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist nefrologije
• Lyudmila Bulatova, dr. med., specijalist nefrologije
• Katja Peršić Brgić, dr. med., specijalist nefrologije

Jedinica za dijalizu

Voditelj Jedinice:
Gordana Kuzmanović, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist nefrologije

Odgovorni tehničar:
Gordan Terlević, bacc. med. techn.

Telefoni:
(052) 376-550
(052) 376-551

Liječnici:
• Gordana Kuzmanović, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist nefrologije
• Ranko Ladavac, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist nefrologije
• Ivana Iskra, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist nefrologije
• Jadranko Jadrijević, dr. med. specijalist nefrologije

Voditelj Odjela:
doc. dr. sc. Dragan Trivanović, dr. med.,
specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije i Pomoćnik ravnateljice za kvalitetu. Njegovo uže područje interesa su klinička ispitivanja, rak pluća, gastrointestinalni tumori, rak bubrega, rak nepoznatog primarnog sijela, ekpserimentalna onkologija. U znanstveno nastavnom zvanju docent iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Puli i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Odgovorna sestra:
Marina Dembić, mag. med. techn.

Telefoni:
(052) 376-263
(052) 376-260

Odjel čine:

 • Odjel internističke onkologije s hematologijom
 • Dnevna bolnica
 • Poliklinika

Odjel je sastavni dio Službe za internu medicinu. Raspolaže s 15 kreveta u stacionaru i 18 kreveta u dnevnoj bolnici. U polikliničkom i bolničkom radu bavi se dijagnostikom i liječenjem onkoloških i hematoloških bolesti, primjenom kontinuirane i ambulantne imunoterapije i kemoterapije, provođenjem kliničkih ispitivanja, psihoonkološkim suportom oboljelima i obiteljima. Svakodnevno rade dvije ambulante za onkološke bolesti, te dva puta tjedno hematološke ambulante.

Radioterapijsko liječenje pokrivamo uskom suradnjom s Klinikom za radioterapiju i onkologiju KBC Rijeka. Osobito veliki pomak bilježimo od 2008. godine, kada smo uz pomoć prof. dr. sc. Stjepka Pleštine oformili multidisciplinarne timove za dijagnostiku i liječenje malignih bolesti (onkološko-hematološki konzilij, tim za probavne tumore, tim za rak dojke, tim za melanom, tim za rak pluća, uroonkološki tim, psihoonkološki tim). Uz pomoć Lige za borbu protiv raka te odjela psihijatrije imamo redovne ambulante za psihoonkološki suport oboljelih, grupne i individualne terapije, kao i suport djelatnicima.
Od samog početka formiranja mobilnog palijativnog tima Istarske županije sudjelovali smo u stvaranju i redovnom radu.

Liječnici:

 • Petra Berneš, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist hematologije
 • Lidija Kocić, dr. med., specijalist internističke onkologije
 • Ivana Sušac Zrna, dr. med., specijalist hematologije
 • Jurica Vrbanec, dr. med., specijalizant internističke onkologije

Voditelj Odjela:
Jadranka Cetina-Žgrablić, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist gastroenterologije

V.d. Odgovorna sestra:
Kristina Maretić, mag. med. techn.

Telefoni:
(052) 376-232
(052) 376-230

Odjel čine:

 • Odjel gastroenterologije
 • Dnevna bolnica
 • Intervencijska gastroenterologija
 • Poliklinika

Liječnici:

 • doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist gastroenterologije
 • Katerina Klapčić, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist gastroenterologije
 • Igor Nikolić, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist gastroenterologije
 • Ivana Babić, dr. med., specijalist gastroenterologije
 • Rejhana Sijamhodžić, dr. med., specijalist gastroenterologije
 • Andrea Arefijev, dr. med., specijalizant gastroenterologije
 • Tea Janović, dr. med., specijalizant gastroenterologije
 • Dario Hegediš, dr. med., specijalizant gastroenterologije

Voditelj Odjela:
Vesna Lebeničnik , dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist pulmologije

Odgovorna sestra:
Sanja Žilović, mag. med. techn.

Telefon:
(052) 376-222
(052) 376-220

Odjel čine:
Odjel pulmologije
Intervencijska pulmologija
Poliklinika

Liječnici:

 • mr. sc. Vesna Dabo-Vlahović, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist pulmologije
 • Vedrana Mihaljević, dr. med., specijalist pulmologije
 • Iva Škopac, dr. med., specijalist opće interne medicine
 • Ira Verbanac, dr. med., specijalist pulmologije

Voditelj Odjela:
Daniela Fabris-Vitković, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist endokrinologije i dijabetologije

V.d. odgovorna sestra:
Marija Tadić, bacc. med. techn.

Telefon:
(052) 376-252
(052) 376-250

Odjel čine:
Odjel endokrinologije i dijabetologije
Dnevna bolnica
Poliklinika

Liječnici:

 • Mariza Babarović-Jurišić, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist endokrinologije i dijabetologije
 • Aleksandra Blagonić, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist endokrinologije i dijabetologije
 • Marina Milotić, dr. med., specijalist endokrinologije i dijabetologije
 • Manuela Ferjančić, dr. med., specijalist endokrinologije i dijabetologije
 • Ines Drašković, dr. med., specijalizant endokrinologije i dijabetologije

Voditelj Poliklinike sa dnevnom bolnicom:
Anuška Budisavljević, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije

Jedinica poliklinike

Liječnik:
Nadia Brozina, dr. med., specijalist interne medicine

Odgovorna sestra:
Mirjana Vojnić, bacc. med. techn.

Telefon:  (052) 376-130

Ambulante:

 • Opća internistička ambulanta
 • Kardiološka ambulanta
 • Pulmološka ambulanta
 • Gastroenterološka ambulanta
 • Nefrološka ambulanta
 • Ambulanta za hipertenziju
 • Hematološka ambulanta
 • Endokrinološka ambulanta
 • Dijabetološka ambulanta
 • Onkologija 1
 • Onkologija 2
 • Onkologija 3
 • Internistička onkologija
 • Ambulanta za dojku
 • Ambulanta za farmakoterapiju

Dijagnostika:

 • Kardiovaskularna  dijagnostika
  o EKG
  o ergometrija
  o holter EKG
  o holter krvnog tlaka
  o ultrazvuk srca
 • Pulmološka dijagnostika
  o spirometrija
  o bronhoskopija i traheoskopija
 • Endoskopija probavnog trakta
  o Gastroskopija
  o Kolonoskopija

Jedinica dnevne bolnice

Odgovorni tehničar:
Boris Kopić
, bacc. med. techn.

Telefon:
(052) 376-148
(052) 376-178

 • Opća internistička dnevna bolnica
 • Hematološka dnevna bolnica
 • Onkološka dnevna bolnica
 • Gastroenterološka dnevna bolnica
 • Nefrološka dnevna bolnica
 • Endokrinološko-dijabetološka dnevna bolnica

Upute za pacijente