Služba za internu medicinu

Pročelnik službe:
Daniela Fabris-Vitković, dr.med.
Specijalist interne medicine, uži specijalist endokrinologije i dijabetologije

Glavna sestra:
Mladenka Buić Gržeta, bacc. med. techn.

Telefoni:
Pročelnik: (052) 376 – 210
Glavna sestra: (052) 376 – 211
Administracija Tel: (052) 376 – 136

Posjete:
– na odjelima radnim danom od 15.00-16.00 sati, vikendom i blagdanom od 14.00-16.00 sati
– na odjelu intenzivnog liječenja i koronarnoj jedinici od 14,30-15.00 sati

Informacije:
– na odjelima ponedjeljkom i četvrtkom u 15.00 sati
– na odjelu intenzivnog liječenja i koronarnoj jedinici radnim danom u 14.30 sati

ODJELI

Voditelj Odjela:
Krešimir Milas, dr. med.
specijalist interne medicine, uži specijalist kardiologije

Odgovorna sestra:
Tina Antić, bacc. med. techn.

Telefoni:
(052) 376-242
(052) 376-240

Odjel čine:

 • Odjel za kardiologiju
 • Koronarna jedinica
 • Poliklinika

Liječnici:

 • Krešimir Milas, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist kardiologije
 • sc. Daglas Dodić, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist kardiologije
 • Branimir Jurišić, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist kardiologije
 • sc. Manuela Balaban Kumpare, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist kardiologije
 • dr.sc. Lujza Grueva, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist kardiologije
 • Danijela Raušl Malagić, dr.med., specijalist interne medicine
 • Stella Sukačić Jakara, dr.med., specijalist interne medicine
 • Petra Bulić, dr.med., specijalist kardiologije
 • Rina Dalmatin, dr.med., specijalizant kardiologije
 • Mira Pavlović Rakić, dr.med., specijalizant kardiologije
 • Goran Čović, dr.med., specijalizant kardiologije
 • Vanesa Vujičić, dr.med., specijalizant kardiologije
 • Vedrana Ilić, dr.med., specijalizant kardiologije

Koronarna jedinica

Voditelj jedinice:
Mr.sc. Daglas Dodić, dr.med.
specijalist interne medicine, uži specijalist kardiologije

Odgovorna sestra Odjela:
Delita Veselica, bacc. med. techn.

Telefon: (052) 376-216

Voditelj Odjela:
Helena Jurina, dr. med., specijalist interne medicine

Odgovorna sestra :
Larisa Kancelar, bacc.med.techn

Telefon: (052) 376-233

Voditelj Odjela:
Franka Zuban, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist nefrologije

V.d. odgovorna sestra:
Doris Kubatović, bacc. med. techn.

Telefoni:
(052) 376-264
(052) 376-261

Odjel čine:
• Odjel za nefrologiju s akutnom dijalizom
• Jedinica za dijalizu
• Dnevna bolnica
• Poliklinika

Liječnici:
• Franka Zuban, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist nefrologije
• Gordana Kuzmanović, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist nefrologije
• Ranko Ladavac, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist nefrologije
• Ivana Iskra, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist nefrologije
• Ljudmila Bulatova, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist nefrologije
• Oriano Bulić, dr.med., specijalist interne medicine
• Nadia Brozina, dr.med., specijalist interne medicine
• Jadranko Jadrijević, dr.med. specijalist nefrologije
• Katja Peršić Brgić, dr.med., specijalizant nefrologije
• Ana Carević, dr.med., specijalizant nefrologije

Jedinica za dijalizu

Voditelj Jedinice:
Gordana Kuzmanović, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist nefrologije

Odgovorni tehničar:
Gordan Terlević, bacc. med. techn.

Telefoni:
(052) 376-550
(052) 376-551

Voditelj Odjela:
doc.dr.sc. Dragan Trivanović, dr. med.,
specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije

Odgovorna sestra:
Marina Dembić, mag.med.techn.

Telefoni:
(052) 376-263
(052) 376-260

Odjel čine:

 • Odjel internističke onkologije s hematologijom
 • Dnevna bolnica
 • Poliklinika

Odjel je sastavni dio Službe za internu medicinu. Raspolaže s 15 kreveta u stacionaru i 18 kreveta u dnevnoj bolnici. U polikliničkom i bolničkom radu bavi se dijagnos tikom i liječenjem onkoloških i hematoloških bolesti, primjenom kontinuirane i ambulantne imunoterapije i kemoterapije, provođenjem kliničkih ispitivanja, psihoonkološkim suportom oboljelima i obiteljima. Svakodnevno rade dvije ambulante za onkološke bolesti, te dva puta tjedno hematološke ambulante.

Marina Dembić

Marina Dembić, glavna sestra odjela

Radioterapijsko liječenje pokrivamo uskom suradnjom s Klinikom za radioterapiju i onkologiju KBC Rijeka. Osobito veliki pomak bilježimo od 2008. godine, kada smo uz pomoć prof.dr.sc. Stjepka Pleštine oformili multidisciplinarne timove za dijagnostiku i liječenje malignih bolesti (onkološko-hematološki konzilij, tim za probavne tumore, tim za rak dojke, tim za melanom, tim za rak pluća, uroonkološki tim, psihoonkološki tim). Uz pomoć Lige za borbu protiv raka te odjela psihijatrije imamo redovne ambulante za psihoonkološki suport oboljelih, grupne i individualne terapije, kao i suport djelatnicima.
Od samog počeka formiranja mobilnog palijativnog tima Istarske županije sudjelovali smo u stvaranju i redovnom radu.

Liječnici:

doc.dr.sc. Dragan Trivanović, dr.med.
Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, Voditelj Odjela za Internističku Onkologiju i Hematologiju, Pomoćnik ravnateljice Opće bolnice Pula za kvalitetu.
Njegovo uže područje interesa su klinička ispitivanja, rak pluća, gastrointestinalni tumori, rak bubrega, rak nepoznatog primarnog sijela, ekpserimentalna onkologija. U znanstveno nastavnom zvanju docent iz znanstvenog podrudja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina Medsicinski fakultet, Sveučilišta u Puli i Medicisnki fakultet Sveučilišta u Rijeci.
Anuška Budisavljević, dr.med.
Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije
Njezino uže područje interesa su rak dojke, gastrointestinalni tumori, klinička ispitivanja, uroonkologija. U naslovnom suradničkom zvanje asistenta iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje: kliničke medicinske znanosti pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Puli.
Liliana Radolović Božac, dr.med.
Specijalist radioterapije i onkologije
Njezino uže područje interesa su rak dojke, gastrointestinalni tumori, rak pluća, rak glave i vrata.
dr. Verica Lazić Prodan, dr.med.
Specijalist interne medicine
Njezino uže polje interesa su hematološke bolesti
dr. Petra Berneš, dr.med.
Specijalist interne medicine
Njezino uže polje interesa su hematološke bolesti
U naslovnom suradničkom zvanje asistenta iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje: kliničke medicinske znanosti pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Puli.
Lidija Kocić, dr. med.
Specijalistica internističke onkologije
Njezino uže područje interesa su gastrointestinalni tumori, rak pluća, rak glave i vrata, uroonkološki tumori te klinička ispitivanja.
U naslovnom suradničkom zvanje asistenta iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje: kliničke medicinske znanosti pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Puli.
Antonija Salamun, dr.med.
Specijalizant internističke onkologije
U naslovnom suradničkom zvanje asistenta iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polje: kliničke medicinske znanosti pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Puli.
Jurica Vrbanec, dr.med
Specijalizant internističke onkologije
Emanuel Tatković, dr.med.
Specijalizant internističke onkologije
Nataša Stanić Baretić, dr.med.
Specijalizant hematologije
Ivana Sušac Zrna, dr.med.
Specijalizant hematologije

Voditelj Odjela:
Jadranka Cetina-Žgrablić, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist gastroenterologije

Odgovorna sestra:
Katarina Matošević, mag.med.techn.

Telefoni:
(052) 376-232
(052) 376-230

Odjel čine:

 • Odjel gastroenterologije
 • Dnevna bolnica
 • Intervencijska gastroenterologija
 • Poliklinika

Liječnici:

 • Jadranka Cetina-Žgrablić, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist gastroenterologije
 • Doc.dr.sc. Irena Hrstić, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist gastroenterologije i hepatologije
 • Igor Nikolić, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist gastroenterologije
 • Katerina Klapčić, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist gastroenterologije
 • Natali Roža Macan, dr.med., specijalizant gastroenterologije
 • Ivana Babić, dr.med., specijalizant gastroenterologije
 • Rejhana Sijamhodžić, dr.med., specijalizant gastroenterologije
 • Ivan Vulić, dr.med., specijalizant gastroenterologije
 • Dario Hegediš, dr.med., specijalizant gastroenterologije
 • Tea Crnogaj, dr.med., specijalizant gastroenterologije
 • Andrea Arefijev, dr.med., specijalizant gastroenterologije
PRIPREMU ZA KOLONOSKOPIJU pročitajte OVDJE

Voditelj Odjela:
Lebeničnik Vesna, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist pulmologije

Odgovorna sestra:
Sanja Žilović, mag. med. techn.

Telefon:
(052) 376-222
(052) 376-220

Odjel čine:
Odjel pulmologije
Intervencijska pulmologija
Poliklinika

Liječnici:

 • Lebeničnik Vesna, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist pulmologije
 • Mr.sc. Vesna Dabo Vlahović, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist pulmologije
 • Iva Škopac, dr.med., specijalist interne medicine
 • Vedrana Mihaljević, dr.med., specijalizant pulmologije
 • Ira Verbanac, dr.med., specijalizant pulmologije
 • Doris Ažić, dr.med., specijalizant pulmologije

Voditelj Odjela:
Daniela Fabris-Vitković, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist endokrinologije i dijabetologije

V.d. odgovorna sestra:
Iva Čipčić, bacc.med.techn.

Telefon:
(052) 376-252
(052) 376-250

Odjel čine:
Odjel endokrinologije i dijabetologije
Dnevna bolnica
Poliklinika

Liječnici:

 • Daniela Fabris-Vitković, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist endokrinologije i dijabetologije
 • Mariza Babarović-Jurišić, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist endokrinologije i dijabetologije
 • Aleksandra Blagonić, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist endokrinologije i dijabetologije
 • Marina Milotić, dr.med., specijalist endokrinologije i dijabetologije
 • Manuela Ferjančić, dr.med., specijalizant endokrinologije i dijabetologije
 • Ines Drašković, dr.med., specijalizant endokrinologije i dijabetologije

Voditelj Poliklinike s dnevnom bolnicom:
Anuška Budisavljević, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije

Jedinica poliklinike

Odgovorna sestra:
Mirjana Vojnić, bacc.med.techn.

Telefon:  (052) 376-130

Ambulante:

 • Opća internistička ambulanta
 • Kardiološka ambulanta
 • Pulmološka ambulanta
 • Gastroenterološka ambulanta
 • Nefrološka ambulanta
 • Ambulanta za hipertenziju
 • Hematološka ambulanta
 • Endokrinološka ambulanta
 • Dijabetološka ambulanta
 • Onkologija 1
 • Onkologija 2
 • Onkologija 3
 • Internistička onkologija
 • Ambulanta za dojku
 • Ambulanta za farmakoterapiju

Dijagnostika:

 • Kardiovaskularna  dijagnostika
  o EKG
  o ergometrija
  o holter EKG
  o holter krvnog tlaka
  o ultrazvuk srca
 • Pulmološka dijagnostika
  o spirometrija
  o bronhoskopija i traheoskopija
 • Endoskopija probavnog trakta
  o Gastroskopija
  o Kolonoskopija

Jedinica dnevne bolnice

Odgovorni tehničar:
Boris Kopić, bacc. med. techn.

Telefon:
(052) 376-148
(052) 376-178

 • Opća internistička dnevna bolnica
 • Hematološka dnevna bolnica
 • Onkološka dnevna bolnica
 • Gastroenterološka dnevna bolnica
 • Nefrološka dnevna bolnica
 • Endokrinološko-dijabetološka dnevna bolnica