PRIJEM

Prijemom u Opću bolnicu Pula preuzeli smo obvezu i brigu za vaše liječenje i što ugodniji boravak u bolnici, čemu će pridonijeti i uvažavanje danih vam uputa. Želimo steći vaše povjerenje i učvrstiti nadu i vjeru da će naš trud biti usmjeren na što brže poboljšanje vašeg zdravstvenog stanja.

Prijem pacijenata u poliklinici i dnevnoj bolnici

Za obavljanje specijalističkih pregleda u poliklinici i dnevnoj bolnici, prethodno naručeni pacijenti mogu slijediti oznake na zidovima sa smjeroma pojedinih ambulanti i odjela ili se mogu javiti na informacijske šaltere. Zaposlenici koji tamo rade uputit će ih na upisno mjesto, ovisno o vrsti pregleda kojeg moraju obaviti.

Na upisnom mjestu u bolnički informacijski sustav unose se pacijentovi osobni podatci, nakon čega se on upućuje u ambulantu na pregled.

Prilikom dolaska na pregled u bilo koju polikliničku ambulantu ili dnevnu bolnicu pacijent sa sobom mora donijeti:

  • potvrdu o narudžbi (ukoliko je prethodno primljena)
  • zdravstvenu iskaznicu
  • karticu dopunskog zdravstvenog osiguranja ili pripremiti novac za podmirivanje participacijskih troškova ako nema dopunsko zdravstveno osiguranje
  • raspoloživu medicinsku dokumentaciju

Prijem pacijenata na bolničko liječenje

Pacijent po dolasku u bolnicu javlja se na šalter za prijem pacijenata koji se nalazi u prizemlju Objekta 1. Šalter za prijem pacijenata radi od 07 do 15 sati. Na šalteru pacijentu se otvara matični list i dobit će informaciju kako doći do službe ili odjela u koji će biti smješten.

Kada stigne na odjel, odjelna sestra daje daljnje upute o bolničkom smještaju.

Kod dolaska na liječenje u bolnicu ponesite sa sobom:

  • potvrdu o narudžbi (ukoliko je prethodno primljena)
  • zdravstvenu iskaznicu
  • karticu dopunskog zdravstvenog osiguranja ili pripremiti novac za podmirivanje participacijskih troškova ako nema dopunsko zdravstveno osiguranje
  • raspoloživu medicinsku dokumentaciju

HITNI PRIJEM putem objedinjenog bolničkog prijema

Hitni prijem pacijenata obavlja se u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. Na samom ulazu u Zavod nalazi se šalter za upis i trijažu pacijenata.
Poželjno je da pacijent kod prijema ima zdravstvenu iskaznicu, karticu dopunskog zdravstvenog osiguranja i uputnicu liječnika obiteljske medicine uz svu značajnijiu medicinsku dokumentaciju.
Ako zbog hitnosti nije moguć redovan upis, navedena dokumentacija će se zatražiti naknadno od pacijentove pratnje.

Po dogovoru sa zdravstvenim osobljem odjela, na koji ćete biti primljeni, možete donijeti također pidžamu ili spavaćicu, ogrtač, ručnik i papuče.

Osoblje bolnice

Najvažniji kontakt imat ćete s liječnikom koji vas liječi (odjelni ili ordinirajući liječnik) i s medicinskim sestrama koje će provoditi zdravstvenu njegu. Liječnik će odrediti način i postupak vašega liječenja.
Svoje želje i prijedloge prenesite liječniku na viziti, odnosno medicinskoj sestri.Na pretrage će vas po potrebi pratiti zaposlenik bolnice.

Ukoliko imate komentare ili želite izraziti  pritužbu odnosno pohvalu molimo vas do to učinitie na odjelu na kojemu ste smješteni.

Pohranjivanje dragocjenosti

Molimo da u bolnicu ne donosite veću količinu novca i dragocjenosti (zlata, srebra i dragog kamenja) jer osoblje bolnice za to ne može odgovarati.
Novac držite kod sebe. Molimo vas da prije medicinskih zahvata, predate stvari veće vrijednosti i novac odjelnoj medicinskoj sestri na čuvanje. Ona će novac i vrijednosti popisati.

Za bolesnike koji se primaju na liječenje u nesvjesnom stanju i bez pratnje članova obitelji, osoblje bolnice popisati će novac i dragocjenosti i predati odgovornoj sestri odjela na kojemu će bolesnik ležati.

Želimo vam ugodan boravak i brz oporavak!