IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Opća bolnica Pula nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („NN“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Opće bolnice Pula koje se nalazi na adresi http://www.obpula.hr/ .

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište http://www.obpula.hr/  je djelomično u skladu s Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • Video zapisi uglavnom nemaju tekstualne titlove jer bi njihova proizvodnja rezultirala nesrazmjernim troškovima,
  • Neki video i audio zapisi nisu u skladu za traženim zahtjevima jer Opća bolnica Pula nema utjecaja na njihovu proizvodnju već ih samo prenosi,
  • Klikom na linkove vanjskih stranica (CEZIH, HZZO, …) napuštaju se stranice OB Pula i otvaraju vanjske stranice (CEZIH, HZZO, ..) bez prethodnog upozorenja,
  • Opis funkcija slike nema prednost pred opisom njenog sadržaja,
  • Nije osiguran alternativni zvučni opis informacije,
  • Datoteke su djelomično dostupne u formatu kojeg podržava čitač ekrana,
  • Ne postoji mogućnost uključivanja opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta
  • Nisu jasno označeni bljeskajući elementi koji mogu izazvati smetnje kod osoba s poremećajem senzorne integracije i drugih neuroloških smetnji

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 15. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđena je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Opće bolnice Pula.

Izjava je zadnji put preispitana 25. studenog 2022. Opća bolnica Pula će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Opću bolnicu Pula.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: kvaliteta@obpula.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr .