Služba za ginekologiju i opstetriciju

Pročelnik službe:
doc. prim. dr. sc. Dragan Belci, dr. med.
Specijalist ginekologije i opstetricije, uži specijalist ginekološke onkologije

Glavna sestra:
Aleksia Matejčić, mag. obs.

Telefoni:

Rukovoditelj: (052) 376-629
Glavna sestra: (052) 376 – 605
Administracija Tel: (052) 376 – 614
Ginekološki šalter: (052) 376-604
Ginekološki ultrazvuk: (052) 376-609

ODJELI

Voditelj odjela:
prim. dr. sc. Davor Zoričić. dr. med.,
specijalist ginekologije i opstetricije, uži specijalist fetalne medicine i opstetricije

V.d. odgovorna sestra odjela:
Nikolina Tadić Dušić, mag. obs.

Voditelj odjela:
doc. prim. dr. sc. Dragan Belci, dr. med.,
specijalist ginekologije i opstetricije, uži specijalist ginekološke onkologije

V.d. odgovorna sestra odjela:
Cukon Mirjana, univ. bacc. obs

Voditelj odjela:

V.d. odgovorna sestra odjela: 
Minja Lončarić, dipl.med.techn.

Voditelj odjela:

V.d. odgovorna sestra odjela: 
Violetta Ladavac, mag. med. techn.

Voditelj Poliklinike:
Mirela Markanović Mišan, dr. med.,
specijalist ginekologije i opstetricije, uži specijalist humane reprodukcije

V.d. odgovorna sestra:
Aida Mustafić, mag. med. techn.

VRIJEME POSJETA BOLESNICAMA:

Rodilište:
Svaki dan od 16 do 16.30h

Odjel patologije trudnoće:
Radnim danom od 15 do 16h
Vikendom od 14 do 16h

Ginekološki odjeli:
Radnim danom od 15 do 16h
Vikendom od 14 do 16h

RADNO VRIJEME AMBULANTI

Informacije za naručivanje za pojedine usluge:

  • ambulanta humane reprodukcije: elektronski humana.reprodukcija@obpula.hr ;
  • elektronski: ginekologija.salter@obpula.hr ; u sadržaju maila navedite vrstu ambulante za koju želite dobiti informacije (ginekološka, trudnička ili ultrazvučna ambulanta) i ostavite broj kontakta ILI telefonom od 14 do 15.30h: trudnička ambulanta (052) 376-600; ginekološka ambulanta (052) 376-604; ultrazvučna ambulanta (052) 376-609.

Radno vrijeme ginekoloških ambulanti
Ginekologija i opstetricija – hitna ambulanta (0-24 h) pon – ned 0 – 24
Fetalna medicina i opstetricija pon, uto, sri, pet 9 – 15, čet 12 – 18
Humana reprodukcija uto 9 – 15
Ginekološka onkologija pon, čet 9 – 15
Uroginekologija sri, pet 9 – 15
Opća ginekologija sri 12 – 18

Radno vrijeme ginekološke dijagnostike
Ginekološki ultrazvuk pon, uto, čet, pet 9 – 15, sri 13 – 18