OSIGURANJE KVALITETE

Opća bolnica Pula radi kontinuirano na poboljšanju kvalitete te je sukladno tome uspostavila, provodi i održava sustav upravljanja kvalitetom u skladu s akreditacijskim standardima.

Vodstvo bolnice je uspostavilo, implementiralo i održava misiju i politiku kvalitete primjereno svrsi organizacije, a temelji se na etičkim vrijednostima i značajkama kvalitete. Politika kvalitete sadrži opredijeljenost za proces zdravstvene zaštite i upravljanje kliničkim procesima, uključujući upravljanje kliničkim rizicima te opredijeljenost za ispunjavanje zahtjeva kvalitete i neprekidno poboljšavanje izvedbe i rezultata procesa uključenih u sustav upravljanja kvalitetom.

Organizacija sutava kvalitete u Općoj bolnici Pula

  • doc.dr.sc.Dragan Trivanović, dr.med.,pomoćnik ravnatelja za kvalitetu,
  • Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene ustanove,
  • Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i
  • Predstavnici za kvalitetu svake ustrojstvene jedinice bolničke zdravstvene ustanove.

Kontakt

Telefon :  052/376-410
email kvaliteta@obpula.hr

Standardi kvalitete zdravstvene zaštite

1. Neprekidno poboljšanje kvalitete kliničkih i nekliničkih postupaka
2. Sigurnost pacijenata i osoblja
3. Medicinska dokumentacija
4. Prava i iskustva pacijenata, zadovoljstvo osoblja
5. Kontrola infekcija
6. Smrtni slučajevi i obdukcija
7. Praćenje nuspojava lijekova i štetnih događaja vezanih uz medicinske proizvode
8. Unutarnja ocjena
9. Nadzor sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite