GDPR – ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Dana 25. 5. 2018. stupila je na snagu europska direktiva za zaštitu osobnih podataka (GDPR, General Data Protection Regulatory). Ova direktiva obvezna je u svim članicama EU, tako i u Hrvatskoj, a njome se ujednačava praksa zaštite osobnih podataka u svim zemljama članicama EU.