Odjel za psihijatriju

Voditelj odjela:
Ivica Šain, dr. med., specijalist psihijatrije, uži specijalist dječje i adolescentne psihijatrije

Glavna sestra:
Sonja Žufić, bacc. med. techn.

Telefoni:
Rukovoditelj: (052) 376 – 702
Glavna sestra: (052) 376 – 708
Administracija Tel: (052) 376 – 702

Jedinica za psihodijagnostiku i liječenje

Glavna sestra jedinice:
Vesna Zenzerović, bacc. med. techn.
Telefon: (052) 376 – 705

Jedinica za socijalizaciju i rehabilitaciju

Voditelj jedinice:
Tomislav Peharda, dr. med., specijalist psihijatrije

Glavna sestra jedinice:
Gabrijela Mihalić, bacc. med. techn.
Telefon: (052) 376 – 712

Specijalističke ambulante:

Telefon Poliklinika – šalter: (052) 376 – 716

Psihijatrija – hitna ambulanta (0-24 h) pon – ned 0 – 24
Psihoterapija pon – pet 13:30 – 15:30
Socijalna psihijatrija pon – pet 13:30 – 15:30
Dječja i adolescentna psihijatrija pon – pet 13:30 – 15:30
Biologijska psihijatrija pon – pet 13:30 – 15:30

Psihijatrijska dijagnostika (psihodijagnostika):

Telefon: (052) 376 – 716

Mail: poliklinika.psihijatrija@obpula.hr

 

Psiholog pon – pet 13:30 – 15:30

Klinički psiholog Lea Slavičić, mag. psych. pon – pet 13:30 – 15:30 (u sklopu pedijatrijske poliklinike)

 

Liječnici:
mr. sc. Tatjana Vlahović-Klunić, dr. med., specijalist psihijatrije, uži specijalist dječje i adolescentne psihijatrije
Eva Zorijan Sponza, dr. med., specijalist psihijatrije, uži specijalist socijalne psihijatrije
Ivona Gračanin, dr. med., specijalist psihijatrije