Obrazac za naručivanje pacijenata

Ispunjavanjem donjeg web obrasca moguće je naručiti se na zdravstvenu uslugu. Svi podaci na obrascu su obavezni, a to su:

 • ime i prezime pacijenta
 • datum rođenja, adresa, broj telefona, e-mail
 • MBO (Matični broj osiguranika)
 • OIB (Osobni identifikacijski broj)
 • Obavezno priložiti uputnicu:
  • liječnika opće medicine (crvena) ili
  • liječnika specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (crna)

Poželjno je priložiti specijalističke nalaze (ukoliko ih imate)

Nakon uspješnog ispunjavanja i slanja obrasca, na Vaš e-mail stići će:

 1. kopija maila koji je poslan Jedinici za centralno naručivanje u OB Pula. To je potvrda da ste zahtjev predali.
 2. Ukoliko je Vaš zahtjev potpun stići će vam potvrda o narudžbi, u protivnom će biti tražena dopuna istog.

Važno: Za svaku uputnicu potrebno je popuniti zaseban obrazac.

MBO i OIB

  OBRAZAC
  za naručivanje na zdravstvenu uslugu

  Ime:
  Prezime:
  Datum rođenja:
  Adresa:
  Broj telefona/mobitela:
  E-mail:
     
  Matični broj osiguranika:
  OIB:
     

  Priložite dokumente
  Dozvoljeni formati su: gif, jpeg, jpg, png, pdf, zip, doc i docx.
  Najveća dozvoljena veličina datoteke je 4 MB.)

  Uputnica (obavezno)
  Nalaz
  Ostalo
  Ostalo
     

  Traži se termin
  Ukoliko niste sigurni za koju se specijalnost naručujete ili
  specijalnost nije među navedenim, ostavite prazno (odaberite "---")

  Odjel/specijalnost
  Poruka (nije obavezno)
     
    Potvrdite da niste robot:
   
     
   

   OBRAZAC
   za naručivanje na zdravstvenu uslugu

   Ime:
   Prezime:
   Datum rođenja:
   Adresa:
   Broj telefona/mobitela:
   E-mail:
      
   Matični broj osiguranika:
   OIB:
      

   Priložite dokumente
   Dozvoljeni formati su: gif, jpeg, jpg, png, pdf, zip, doc i docx.
   Najveća dozvoljena veličina datoteke je 4 MB.)

   Uputnica (obavezno)
   Nalaz
   Ostalo
   Ostalo
      

   Traži se termin
   Ukoliko niste sigurni za koju se specijalnost naručujete ili specijalnost nije među navedenim, ostavite prazno (odaberite "---")

   Odjel/specijalnost
   Poruka (nije obavezno)
    
   Potvrdite da niste robot: