NEZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Ravnateljstvo

Ravnateljica:
doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr. med.

Telefon: (052) 376-400

Voditeljica ureda ravnateljice:
Petra Dobrić, mag. admin. publ.

Telefon: (052) 376-400
E-mail adresa: obpula@obpula.hr

Zamjenik ravnateljice:
Ivica Fedel, dr. med

E-mail adresa: Ivica.Fedel@obpula.hr

Pomoćnica za financijske poslove:
Jadranka Valković, mag. oec.
E-mail adresa: Jadranka.Valkovic@obpula.hr

Pomoćnik za pravne poslove:
Goran Paić, dipl. iur.

E-mail adresa: Goran.Paic@obpula.hr

Pomoćnik za kvalitetu:
doc. dr. sc. Dragan Trivanović, dr. med.

E-mail adresa: kvaliteta@obpula.hr

Pomoćnica za sestrinstvo:
Irina Pucić, mag. med. techn.

E-mail adresa: Irina.Pucic@obpula.hr

Odjel za osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite

 • Jedinica za osiguranje i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite
  Telefon: (052) 376-410
  E-mail adresa: kvaliteta@obpula.hr

 • Jedinica za znanstveno nastavnu djelatnost i klinička istraživanja                                                                                    Voditeljica jedinice: Hana Kalinić Grgorinić, dr. med.                                                                                                            Telefon: 052/376-406

 • Jedinica za kontrolu bolničkih infekcija
  mr. sc. Lorena Lazarić Stefanović, dr. med., spec. mikrobiolog, e-mail adresa: Lorena.Lazaric-Stefanovic@obpula.hr
  Martina Močenić, mag. med. techn., e-mail adresa: Martina.Mocenic@obpula.hr
  Jasenka Lončarić, bacc. med. techn., e-mail adresa: Jasenka.Loncaric@obpula.hr
  Telefon: (052) 376-474

 • Jedinica za palijativu
  Koordinator za palijativnu skrb i planirani otpust: Nada Tadić, dipl. med. techn.
  E-mail adresa: palijativa@obpula.hr

Zajednička služba za unutarnju reviziju

Rukovoditeljica: Roberta Dorani, dipl. oec.
Telefon: (052) 376-403
E-mail adresa: Roberta.Dorani@obpula.hr 

Služba za informatičke i tehničke poslove

Rukovoditelj: Marino Reljica Kostić, dipl. ing.
Telefon: (052) 376-506
E-mail adresa: Marino.Reljica.Kostic@obpula.hr

Odjel za informatiku
Voditelj: Bruno Ninčević, dipl. ing
Telefon: (052) 376-411
E-mail adresa: Bruno.Nincevic@obpula.hr

Odjel za tehničke poslove
             Odsjek za tekuće i investicijsko održavanje
            Voditeljica: Larisa Smriko, mag. ing. arch.
            E-mail adresa: Larisa.Smriko@obpula.hr

Služba za ekonomsko komercijalne poslove

Rukovoditeljica: Jelena Čudić, univ. spec. oec.
Telefon: (052) 376-422
E-mail adresa: Jelena.Cudic@obpula.hr

Odjel za obračun plaća
Voditeljica: Iva Srdoč, dipl. oec.
Telefon: (052) 376-844
E-mail adresa: Iva.Srdoc@obpula.hr 

Odjel za komercijalne poslove i javnu nabavu
Voditelj: Tomislav Uravić, dipl. oec.
Telefon: (052) 376-414
E-mail adresa: Tomislav.Uravic@obpula.hr 

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Rukovoditeljica: Doris Brnobić Rajlić, dipl. iur.
Telefon: (052) 376-407
E-mail adresa: Doris.Brnobic.Rajlic@obpula.hr

Službeni e-mail pisarnice: pisarnica@obpula.hr
Službeni e-mail kadrovske službe: kadrovska@obpula.hr

Odjel za pravne poslove i ljudske resurse
              Odsjek za ljudske resurse
             Voditeljica: Kristina Beletić, mag. admin. publ.
             Telefon: (052) 376-431
             E-mail adresa: Kristina.Beletic@obpula.hr

Odjel za opće poslove
Voditeljica: Neda Milanov, dipl. iur.
Telefon: (052) 376-477
E-mail adresa: Neda.Milanov@obpula.hr

              Odsjek za pisarnicu i arhivu
             Voditeljica: Jadranka Linardon, prof.
             Telefon: (052) 376-478
             E-mail adresa: pisarnica@obpula.hr

Odjel za poslove zaštite na radu
Voditelj: Zoran Franković, struč. spec. ing. sec.
Telefon: (052) 376-409
E-mail adresa: Zoran.Frankovic@obpula.hr

Služba za uslužne poslove

Rukovoditeljica: Barbara Šarić, mag. med. techn.
Telefon: (052) 376-441
E-mail adresa: Barbara.Saric@obpula.hr

Odjel bolničke prehrane
Voditeljica: Vanesa Grbin, dipl. ing. preh. tehn.
E-mail adresa: Vanesa.Grbin.Ramic@obpula.hr

Odjel za održavanje bolničke higijene i transport
             Odsjek za održavanje čistoće
            Voditeljica: Ivanka Šaravanja
            E-mail adresa: Ivanka.Saravanja@obpula.hr

             Odsjek uslužnih poslova
            Voditelj: Zlatan Vitulić
            E-mail adresa: Zlatan.Vitulic@obpula.hr