JAVNA NABAVA

IZJAVE

Temeljem članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13,143/13), Opća bolnica Pula objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:
Izjava o postojanju-nepostojanju sukoba interesa

Izjave o postojanju / ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 80. st.2. toč.1. ZJN 2016:
Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa

Pravilnik o jednostavnoj nabavi:
Pravilnik o jednostavnoj nabavi