JAVNA NABAVA

EVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE DO 20.000 kn BEZ PDV-a