Projekt pod nazivom „Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u“ , uključuje Opću bolnicu Pula kao jednog od projektnih partnera za čitavo vrijeme trajanja projekta, od ožujka 2019. godine do veljače 2022. godine, uz doprinos oko unaprjeđivanja postojećeg preddiplomski studijskog programa Sestrinstva uz razvojne aktivnosti usmjerene pri usklađivanju s postojećim standardima kvalifikacija.

Predmetni je projekt financiran putem Europskog socijalnog fond (ESF), te predstavlja strukturni instrument osnovan još 1958. godine, usmjeren na poticanju zapošljavanja kroz pružanje podrške poslodavcima i pomoći posloprimcima s ciljem uspostavljanja pravednijih mogućnosti za sve građane EU-a. Njegovo se djelovanje temelji na ulaganju u ljudske resurse, a posebice je važan u europskim regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti.