Poštovani,

zbog brzo rastućeg pogoršanja epidemiološke situacije u našoj Županiji, prvenstveno u vidu povećanja broja COVID-19 pozitivnih pacijenata na bolničkom liječenju, primorani smo povećati bolničke kapacitete.

Tijekom današnjeg dana radi se dodatna mobilizacija osoblja iz vlastitih resursa što za posljedicu ima da od ponedjeljka 15. studenog 2021. godine Opća bolnica Pula ukida kompletan kirurški program, osim hitnih operativnih zahvata.

Ovaj način organizacije planiran je minimalno za sada na tjedan dana. Slijedeći tjedan pratit ćemo daljnji razvoj situacije i pravovremeno Vas informirati o promjenama.