Rotary klub Passport Croatia svojom je akcijom pod nazivom „Kapljica dobrote“ prikupio novčana sredstva za donaciju Opće bolnice Pula.

Svojom velikodušnom donacijom kupljen je aparat INFUSOMAT SPACE koji predstavlja infuzijsku volumetrijsku pumpu za infuziju,transfuziju i enteralnu prehranu. Aparat je  namijenjen za potrebe Objedinjenog hitnom bolničkog prijema gdje će uvelike pomoći u svakodnevnom radu.

Predstavnici Rotary kluba Passport Croatia dana 26. listopada izvršili su primopredaju velikodušne donacije OB Pula. U ime bolnice donaciju su primile ravnateljica OB Pula doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr.med., te glavna sestra bolnice Irina Pucić, mag.med.techn. koje su se zahvalile na doniranom aparatu.

Još jednom zahvaljujemo se na velikodušnoj donaciji!