logoislider

Projekt pod nazivom „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula“ (broj: KK.08.1.2.03.0013), u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj uz dodijeljenih 38.461.617,10 kuna bespovratnih sredstva u 100%-tnom iznosu.

Prve pred projektne aktivnosti započete su 2. ožujka 2016. godine uz dovršetak preostalih projektnih aktivnosti usmjerenih u opremanju prostore dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije nove Opće bolnice Pula koje se očekuju do 2.1.2020.

Opći ciljevi projekta „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula“ su:

  • pridonijeti povećanju učinkovitosti, isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u RH kroz povećanje dostupnosti i učinkovitosti Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije (DB/JDK) u Općoj bolnici Pula (OB Pula),
  • smanjenje lista čekanja, broja dana bolovanja, a indirektno povećanje ekonomske koristi,
  • smanjenje akutne bolničke skrbi što je ujedno i jedna od ključnih mjera definiranih u Nacionalnom planu razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj kroz smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele za 10%
  • povećanje produktivnosti bolnice, efikasnija obrada objedinjavanjem više dijagnostičkih postupaka u jednom danu i povećanje protočnosti pacijenata unapređenjem i optimizacijom rada

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., temeljni je programski dokument kojim se provodi kohezijska politika Europske unije i doprinosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti. Operativni program konkurentnosti i kohezije 2014 -2020. svoja sredstva alocira kroz različite prioritetne osi. Projekt „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula“ obuhvaćen je prioritetnom osi br. 8 čije je djelovanje obuhvaća „Socijalno uključivanje i zdravlje“.

VIŠE O PROJEKTU PROČITAJTE OVDJE