Naslovna » Službe i odjeli » Odjel za transfuzijsku medicinu

Odjel za transfuzijsku medicinu

e-mail: transfuzija@obpula.hr

Voditelj odjela:

Mr.sc. Jasmina Simović Medica, dr.med.
Spec.transfuziolog
Tel: (052) 376-118
e-mail: jsmedica@obpula.hr

Glavna sestra:

Elis Matošević, dipl.med.techn.
tel: (052) 376-129
e-mail: elis.matosevic@obpula.hr

Upis pacijenata:

Tel:  (052) 376 -119 od 12:00 do 13:00 ili putem Bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata

Vrijeme uzimanja uzoraka krvi (ambulantni pacijenti):

Svaki radni dan: od 07:15 do 10:30

Izdavanje nalaza:

Svaki radni dan od 11:00 do 14:30
Utorkom: od 11:00 do 17:00

AMBULANTA ZA KONTROLU PERORALNE ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE:

Radno vrijeme: od 09:00 do 14:00
Utorkom: od 09:00 do 17:00

LABORATORIJI:

Laboratorij za imunohematologiju
Laboratorij za serološku dijagnostiku
Laboratorij za koagulaciju

BOLNIČKI DIO:

Jedinica za zaprimanje krvnih pripravaka
Jedinica za izdavanje krvnih pripravaka
Specijalističko-konzilijarna služba
Jedinica za osiguranje i kontrolu kvalitete

DOBROVOLJNO DAVANJE KRVI

Gradsko društvo crvenog križa Pula u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC Rijeka, organizira akcije prikupljanja krvi u našim prostorijama svaki četvrtak (osim praznikom) od 09:00 do 17:00 (pauza od 14:00 do 14:30). (informativni letak)

UPUTE ZA PACIJENTE
POPIS PRETRAGA