Naslovna » Službe i odjeli » Laboratorijska dijagnostika » Upute za neprihvaćanje uzoraka biološkog materijala

Upute za neprihvaćanje uzoraka biološkog materijala

Uzorak biološkog materijala neće se prihvatiti za analiziranje u slijedećim situacijama:

  1. bolesnik nije pravilno pripremljen za uzimanje uzorka
  2. uzorak krvi nije uzet u odgovarajuće epruvete ovisno o traženim pretragama, pri čemu treba strogo paziti i na količinu uzete krvi (do označene razine)
  3. svaki uzorak dopremljen u laboratorij, dostavljen ili se uzima u laboratoriju, a  nije pravilno označen, te nema odgovarajuću (jednako označenu), čitko i pravilno ispisanu uputnicu s točnim vremenom uzimanja uzorka
  4. ne prihvaćaju se zgrušani uzorci krvi uzeti u epruvete s antikoagulansom
  5. epruvete bez antikoagulansa moraju biti dostavljene u laboratorij u odgovarajućem položaju (krv nije u dodiru s čepom) i ne smiju se miješati (hemoliza)
  6. uzorci mokraće ne smiju se prenositi u epruvetama s gelom
  7. ne prihvaćaju se uzorci za koje je prošlo dozvoljeno vrijeme od uzimanja do dostave u laboratorij
  8. hemolitični uzorci (hemoliza in vitro ) ne prihvaćaju se za određivanje K+, Mg2+, LD , AST, ALT, alkalne fosfataze, CK, GGT, kolesterola, triglicerida, bilirubina ukupnih proteina
  9. lipemični uzorci ne prihvaćaju se za određivanje amilaze, ukupnog kalcija, željeza, LD , ukupnih proteina, hemoglobina te K+ i Na+ ako se određuju plamenom fotometrijom ili indirektnom potenciometrijom