Naslovna » Službe i odjeli » Laboratorijska dijagnostika » Organizacija Odjela za laboratorijsku dijagnostiku

Organizacija Odjela za laboratorijsku dijagnostiku

Prestankom postojanja Medicinskog Centra Pula (1993.god), Djelatnost za laboratorijsku dijagnostiku doživjela je značajne organizacijske promjene: ukinuti su punktovi za uzimanje materijala prvo po selima, a zatim i u gradu pri dispanzerima i Zdravstvenoj stanici Veruda, čime je prestalo donošenje materijala iz dislocilaranih ambulanti pa su se sva vađenja krvi od tada obavljala u Djelatnosti na lokaciji Zagrebačka ulica 34. To je za posljedicu imalo prijem velikog broja bolesnika u prostorima Djelatnosti. Kako se istovremeno događao i znatan porast broja pretraga, 1999. godine Upravno vijeće bolnice donosi odluku o uvođenju listi čekanja. Već slijedeće godine događa se novina u organizaciji rada prijelaskom dijela bolnice na lokaciju Negrijeva. Na toj lokaciji je organiziran Hitni laboratorij koji radi 24-sata za svu potrebnu hitnoću bolnice, grada i Županije, dok je na lokaciji u Zagrebačkoj ulici ostao rad u dvije smjene sve do početka 2007.god. 2002. godine Djelatnost dio svojih prostora u Zagrebačkoj ulici ustupljuje Djelatnosti za citologiju koja se ponovo premješta 2005. godine kada u prostorima Djelatnosti započinju građevinski radovi zbog prenamjene prostora za Djelatnost za nuklearnu medicinu

Do 2000. godine Djelatnost se organizacijski sastojala od dva Odjela, Odjela za biokemiju i Odjela za hematologiju, a od tada i Hitnog laboratorija. Od 2010. godine Djelatnost je brojnija za Odjel za specijalnu biokemiju. Rukovoditeljica Djelatnosti je do kraja 2004.godine bila mr.sc. Marija Pauro, a nakon nje rukovođenje preuzima dr.sc. Lorena Honović. Odgovorna tehničarka Djelatnosti do 2010 god. bila je Janina Perković, med.lab.ing., a nakon nje Branka Skoko, med.lab.ing.

Djelatnost danas sa 11 medicinskih biokemičara od kojih su četiri specijalista (1 doktor znanosti, 1 magistar znanosti), 10 medicinsko-laboratorijskih inženjera, te 25 laboratorijskih tehničara radi više od 250 različitih pretraga iz svih područja medicinsko-biokemijske i hematološke dijagnostike. Dnevno se na obje lokacije primi oko 350 osiguranika PZZ, a zajedno sa bolesnicima stacionara i hitnog prijema, te uzorcima iz vanjskih laboratorija s područja Županije broj obrađenih osiguranika penje se na oko 600 dnevno. Ukupni broj pretraga koje se godišnje obave u Djelatnosti sve više se bliži broju od gotovo 2 000 000 pretraga. Djelatnost je u svim područjima rada uključena u nacionalni program kontrole kavkoće rada koju provodi Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara, unutar kojeg se može pohvaliti izuzetnim rezultatima. Djelatnost već nekoliko godina prihvaća i provodi različite mehanizme za poboljšanje kvalitete rada gdje je potrebno istaknuti izradu Priručnika o kontroli kvalitete i pripreme za akretidaciju Djelatnosti.

Magistri medicinske biokemije u Djelatnosti 2010. godine:

doc.dr.sc. Lorena Honović, spec med. biokemije, rukovoditeljica Djelatnosti
Jelena Vlašić-Tanasković, mag.med.biokemije, spec.med.biokem.,voditeljica Odjela za biokemiju
Sretena Šimek, mag.med.biokemije, voditeljica Odjela za hematologiju
Danijela Županić, mag.med.biokem., spec.med.biokem., voditeljica Odjela za specijalnu biokemiju
Rahela Ravnić, mag.med.biokem., voditeljica Odjela hitnog laboratorija
dr.sc. Renat Mujagić, mag.med.biokem., spec.med.biokem., voditelj kvalitete
Slavica Crnokrak, mag.med.biokem.
Melita Pirija, mag.med.biokem.
Mileva Trogrlić, mag.med.biokem.
Gordana Juričić, mag.med.biokem.