Naslovna » Službe i odjeli » Ginekologija

Ginekologija

Služba za ginekologiju i opstetriciju

Pročelnik službe:
doc. dr. sc. Dragan Belci, prim. dr. med.
Specijalist ginekologije i opstetricije, uži specijalist ginekološke onkologije

Glavna sestra:
Aleksia Matejčić, bacc.primaljstva

Telefoni:

Rukovoditelj: (052) 376 – 605, 376-629
Glavna sestra: (052) 376 – 605
Administracija Tel-Fax: (052) 376 – 614
Ginekološke ambulante: (052) 376-604
Ginekološki ultrazvuk: (052) 376-609

Odjeli

Odjel fetalne medicine i opstetricije

Voditelj odjela:
Prim.mr.sc. Davor Zoričić, dr.med.
Specijalist ginekologije i opstetricije, uži specijalist fetalne medicine i opstetricije

odgovorna sestra: Nikolina Tadić Dušić, dipl. primalja

Odjel ginekološke onkologije

Voditelj odjela:
Doc. dr. sc. Dragan Belci, dr.med
Specijalist ginekologije i opstetricije, uži specijalist ginekološke onkologije

Odgovorna sestra: Aleksia Matejčić, bacc.med.techn.

Odjel opće ginekologije i uroginekologije

Voditelj odjela:
Tomislav Perkov, dr.med

Odgovorna sestra: Mustafić Aida, bacc.med.techn.

Specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita

Naručivanja na ginekološke preglede vrši se na telefonske brojeve 376-604 i 376-611 radnim danom od 13:00 do 15:30

Ginekološke ambulante

Ginekologija i opstetricija – hitna ambulanta (0-24 h) pon – ned 0 – 24
Fetalna medicina i opstetricija pon, uto, sri, pet 9 – 14, čet 12 – 18
Humana reprodukcija uto 9.30 – 13.30, čet 12 – 18
Ginekološka onkologija pon, sri 9.30 – 13.30
Uroginekologija pet 9.30 – 13.30
Specijalistička dijagnostika

Ginekološka dijagnostika

Ginekološki ultrazvuk pon, uto, čet, pet 9 – 15, sri 13 – 18
VRIJEME POSJETA BOLENICAMA:
Rodilište:
Svaki dan od 16 do 16.30h
Odjel patologije trudnoće:
Radnim danom od 15 do 16h i od 18 do 19h
Vikendom od 14 do 16h
Ginekološki odjeli:
Radnim danom od 15 do 16h
Vikendom od 14 do 16h