Odjel jednodnevne kirurgije (JDK) i dnevne bolnice kirurških grana je osnovan kao samostalna jedinica 01. svibnja 2021. godine. Do sada rađeni su zahvati u lokalnoj anesteziji, a od 13. rujna 2021. godine napravljeni su kirurški zahvati i u drugoj vrsti anestezije.

Jednodnevna kirurgija sastoji se od:

  • 4 operacijske sale: dvije za lokalnu anesteziju i dvije za drugu vrstu anestezije te
  • sobe za pripremu i buđenje operiranih pacijenata (post-recovery soba).

Zahvate izvode liječnici Službe za kirurške bolesti i Odjela za oftamologiju.

Jednodnevna kirurgija pruža prijem pacijenata s planiranim kirurškim zahvatom koji se isti dan vraća kući, uz minimalno potrebnu bolničku opservaciju.

Riječ je o velikom iskoraku OB Pula prilikom pružanja medicinskih usluga te prihvaćanja suvremenih trendova liječenja.

Detaljnije informacije o radu i naručivanju pacijenata možete vidjeti na poveznici Odjela.