„Služba za ginekologiju i opstetriciju OB Pula pod vodstvom doc. dr. sc. Dragana Belcija obavila je prvu operaciju biopsije limfnog čvora kod pacijentice sa karcinomom endometrija. Korištena je nova laparoskopska oprema koja ima integriranu tehnologiju. Postupak se provodi korištenjem kontrasta, a naziv postupka je ICG indocyanine green lymphography.  Osim u ginekologiji ta se tehnika danas koristi kod svih zahvata koji uključuju pelvične limfne čvorove, malignome mokraćnog mjehura, prostate, debelog crijeva, a primjena se može proširiti i kod ocjene vaskulariziranosti niskih anastomoza u kolorektalnoj kirurgiji.

Centralni operacijski blok kreiran je i opremljen najsuvremenijom tehnologijom koju postupno stavljamo u funkciju i koja će značajno doprinijeti sigurnosti pacijenata, kvaliteti rada svog medicinskog osoblja i novim izazovima u širenju indikacija i tipova operacijskih zahvata naše bolnice“ istaknuo je v.d. Voditelj centralnog operacijskog bloka dr. med. Ivica Fedel, specijalist opće i digestivne kirurgije.

Pročelnik Službe za ginekologiju i opstetriciju doc. dr. sc. Dragan Belci, prim. dr. med. u nastavku navodi kratak opis i prednosti zahvata za pacijentice.

Kratak opis zahvata

Biopsija limfnog čvora čuvara (eng. Sentinel lymph node – SLN) je operativna dijagnostička tehnika koja se koristi za određivanje statusa regionalnih limfnih čvorova prilikom operacije karcinoma vrata maternice i endometrija.

Prilikom operativnog zahvata primjenjuje se zeleni indocijanin (ICG – indocyanine green). On se infiltrira u vratu maternice koji se limfnim putevima širi najprije u limfnom čvoru čuvaru. Operativno polje se promatra posebnom kamerom (eng. near-infrared camera) koja prikazuje kako zelena fluorescentna boja ispunjava limfne žile i označava limfne čvorove čuvare koji se zasebno odstranjuju.

 

 

Prednosti

Karcinom endometrija čest je karcinom kod žena. Važna je pravovremena dijagnoza, a ova tehnika predstavlja veliki napredak u olakšavanju procesa liječenja za pacijentice. Osim smanjenja komplikacija, riječ je o manje invazivnom zahvatu sa bržim i lakšim postoperacijskim tijekom.

Operacijski tim

Operacijski tim ginekologije, anesteziologije i patologije/citologije činili su: Dino Bečić, dr. med., mr. sc. Milan Prenc, dr. med., Filip Šain, dr. med., doc. dr. sc. Dragan Belci, prim. dr. med., Gordana Frančula, bacc. med. techn., Petra Mošnja, bacc. med. techn., Iva Kukulj, bacc. med. techn., doc. dr. sc. Lada Kalagac Fabris, prim. dr. med., mr. sc. Lev Dvoretsky, dr. med., Dario Rojnić, med. teh., dr. sc. Loredana Labinac, dr. med. i Petra Peruško Kozina, dr. med.