NOSITELJ

Tim za kontrolu bolničkih infekcija OB Pula

SUDIONICI

  • Tim za kontrolu bolničkih infekcija OB Pula
  • Domovi za starije i nemoćne osobe na području Istarske županije
  • Stacionari IDZ

OPIS PROGRAMA I AKTIVNOSTI

Analizom podataka u periodu od siječanja do kolovoza 2018. godine uvidjelo se da 35,8% pacijenata OB Pula, hospitaliziranih iz domova za starije i stacionara IDZ-a, nosi rezistentnu bakteriju u vidu kolonizacije ili infekcije.

Zajedničkim konsenzusom (Tim za kontrolu bolničkih infekcija, Povjerenstvo za bolničke infekcije, Uprava OB Pula i Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istraske županije) uz financijsku podršku Istarske županije, provele su se sljedeće aktivnosti:

  • održana je kontinuirana edukacija osoblja domova i stacionara infekcija od strane Tima za kontrolu bolničkih infekcija OB Pula. Predavanja su održana u različitim gradovima od siječnja do lipnja (jedno predavanje mjesečno), te je 6. studenog 2019. u Puli održan Simpozij sa 5 predavanja i prezentacijom rezultata projekta;
  • tijekom cijele godine pružana je kontinuirana telefonska podrška;
  • svi su domovi opskrbljeni potrebnim antisepticima radi postupka dekolonizacije;
  • kontinuirano se provodio nadzor pacijenata/korisnika putem nadzornih kultura radi praćenja rezultata zajedničkih aktivnosti;
  • sve članice Tima prisustvovale su edukaciji i/ili stručnom usavršavanju za potrebe rada u Timu za kontrolu bolničkih infekcija.

CILJEVI

Sve se aktivnosti temelje na suradnji Tima i osoblja domova radi boljeg upoznavanja s problemima na terenu, edukacije osoblja domova o kontroli širenja infekcija/kolonizacija te radi kontinuirane podrške Tima osoblju domova u rješavanju problema vezanih uz kontrolu širenja infekcija/kolonizacija rezistentnim mikroorganizmima.

REZULTATI

U razdoblju od veljače do rujna 2019. postotak pacijenata s rezistentnom bakterijom koji su hospitalizirani iz domova i stacionara iznosio je 25%.

Rezultati provedene ankete pokazuju zadovoljstvo osoblja domova i stacionara projektom, a i samim Timom. Zbog dobrih rezultata i dobre suradnje svih dionika projekta, Istarska županija odlučila je i dalje podržavati ovaj projekt (koji je postao program), a u 2020. godini financijskoj se podršci priključuje i Grad Pula koji je prevenciju širenja rezistentnih bakterija uvrstio u svoj strateški plan.

RAZDOBLJE PROVEDBE

od 2018. godine nadalje

FINANCIRANJE

Istarska županija i Grad Pula

DODATNA POVEZNICA

https://zdrava-sana.istra-istria.hr/hr/podsiteovi/zdrava-istra/materijali/sirenje-rezistentnih-bakterija/

EDUKATIVNI VIDEO

U nastavku pogledajte edukativni video Tima za kontrolu bolničkih infekcija OB Pula: “Pravilno korištenje osobne zaštitne opreme (OZO) tijekom radnih postupaka kod pacijenata sa rezistentnom bakterijom”

Prevencija širenja multirezistentnih bakterija na području Istarske županije