Dana, 03. veljače 2023. godine u Općoj bolnici Pula svečano je obilježeno predstavljanje programa interventne kardiologije. Preseljenjem Službe za internu medicinu u nove objekte Nove bolnice, unutarnja uređenost prostora sofisticiranom medicinskom opremom omogućuje napredak i promišljeno uvođenje izvornih metoda dijagnostike, prevencije i liječenja.

Od ovog tjedna u prostorima kardiološke poliklinike stavljena je u funkciju zasebna kardiološka sala (angio sala) za minimalno invazivne zahvate i postavljanje stentova uz invazivnu dijagnostiku i terapijsko liječenje kardiovaskularnih bolesti srca i perifernih krvnih žila. Obzirom da se radi o visoko diferentnim metodama postupak uvođenja se provodi uz mentoriranje suradne ustanove, KBC Rijeka, odnosno njihovih iskusnih interventnih kardiologa liječnika i medicinskih sestara/tehničara instrumentara.

Naš medicinski tim, sastavljen od dva liječnika specijalista kardiologa, četiri medicinske sestre/tehničara – instrumentara i dva inženjera radiologije, prethodnih godina educirao se u vanjskim partnerskim ustanovama čime su stekli praktična i teoretska znanja dovoljna za početak programa koji će u slijedećim mjesecima biti direktno monitoriran, u prostorima i na opremi OB Pula, do potpunog osamostaljivanja.

Angiografski uređaj za dijagnostičku i intervencijsku koronarografiju vrijedan je 4.549.428,25 kn s PDV-om. U potpunosti je financiran bespovratnim sredstvima putem europskog projekta „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula KK.08.1.2.03.0013“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.” iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Zahvaljujući angiografskom uređaju, primjenjivat će se nove dijagnostičke i terapijske metode u domeni invazivne kardiologije (koronarografija, umetanje potpornica (stent) i balonska angioplastika) te svih stanja bolesti srca koji su jedan od većih uzročnika mortaliteta stanovništva i zbog kojih su do sada pacijenti iz Istre putovali u druge krajeve Hrvatske.

Na današnjem svečanom programu prisutnim medijima su se obratili: voditelj Odjela za kardiologiju pri Službi za internu medicinu, Krešimir Milas, dr. med., mr. sc. Daglas Dodić, dr. med., Goran Čović, univ. mag. med., ravnateljica bolnice, doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr. med., župan Istarske županije, g. Boris Miletić, te u ime kardiološkog tima KBC Rijeka, doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, dr.med.