Naslovna » Povjerenstva

Povjerenstva

Povjerenstvo za kvalitetu:

 1. doc.dr.sc. Dragan Trivanović, dr.med., spec.int.medicine, onkolog
 2. Patricija Banković-Radovanović, mag.med.biokem.(transfuziologija) – zamjenik
 3. Vlasta Kocijančić, dr. med., spec.pedijatrije, član
 4. Mirela Markanović Mišan, dr. med.,spec.ginekologije i opstetricije, član
 5. dr.sc. Dolores Janko Labinac, dr. med., spec.neurologije, član
 6. Kristina Ružić, dr. med., spec.oftalmologije, član
 7. Ines Lukež-Perković, dr. med., spec.otorinolaringologije, član
 8. Eva Zorijan Sponza, dr.med., spec. psihijatrije, član
 9. Đurđica Ikić, dr. med., spec.radiologije, član
 10. Kristina Vujinović Poduje, dr.med., spec. fizikalne medicine, član
 11. Ornela Kmet Planinac, dr.med., spec.nuklearne medicine, član
 12. Branka Ulaković, dr.med., spec.urgentne medicine, član
 13. mr.sc. Lorena Lazarić Stefanović, dr.med, spec. med. mikrobiologije s parasitologijom, član
 14. Ivana Iskra, dr.med., član
 15. Doris Brnobić-Rajlić, dipl.iur., član
 16. Danijela Županić, mag.med.biochem., član
 17. Ljiljana Pamić, dr.med., član
 18. Martina Močenić, mag.med.techn., član
 19. mr.sc. Andrej Angelini, dr.med. spec.kirurg, član
 20. Manuela Perković Bečić, dr.med. spec.patološke anatomije, član

Etičko povjerenstvo:

 1. Boris Grdinić, dr. med., spec. otorinolaringolog, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Josip Grbac, član
 3. Ivica Šain, dr. med., član
 4. Nada Tadić, dipl. med. techn., član
 5. Neda Milanov, dipl.iur., član

Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija:

 1. Ivica Fedel, dr.med., zamjenik ravnateljice – predsjednik Povjerenstva,
 2. Maja Capar, dr.med., infektolog, član,
 3. Mr.sc. Lorena Lazarić Stefaović, dr.med., spec. mikrobiolog, član,
 4. Irina Pucić, dipl.med.techn, pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo, član,
 5. Martina Močenić, mag.med.techn., sestra za kontrolu bolničkih infekcija, član,
 6. Jasenka Lončarić, bacc.med.techn., sestra za kontrolu bolničkih infekcija, član,
 7. Prim. Nadomir Gusić, dr.med., spec. kirurg, član,
 8. Hana Kalinić Grgorinić, dr.med., spec. klinički farmakolog, član,
 9. Aleksandar Šuput, dr.med., spec. anestezije i intenzivnog liječenja, član,
 10. Vlasta Skopljak, dr.med., spec. epidemiolog, član,
 11. Ingrid Živić, dipl.med.techn., voditeljica uslužnih poslova, član.

Tim za kontrolu bolničkih infekcija:

 1. Mr.sc. Lorena Lazarić Stefaović, dr.med., spec. mikrobiolog,
 2. Martina Močenić, mag.med.techn., sestra za kontrolu bolničkih infekcija,
 3. Jasenka Lončarić, bacc.med.techn., sestra za kontrolu bolničkih infekcija.

Povjerenstvo za transfuzijsko liječenje:

 1. mr.sc. Jasmina Simović Medica, dr.med., spec. transfuzilogije, predsjednica
 2. Verica Lazić-Prodan, dr. med., spec. internist, član
 3. Mladen Jašić, dr. med., spec. pedijatar, član
 4. mr. sc Igor Mirković, dr. med., spec. kirurg, član
 5. prim. mr. sc. Davor Zoričić, spec. ginekologije i opstetricije, član
 6. Ivica Fedel, dr. med., spec. kirurg, zamjenik ravnatelja, član
 7. Hana Kalinić Grgorinić, dr. med., klinički farmakolog, član
 8. mr. sc. Lada Kalagac, dr. med., spec. anesteziolog, član
 9. Vesna Dabo Vlahović, dr. med., spec. internist, član
 10. Irina Pucić, dipl. med. techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, član
 11. Elis Matošević, bacc. med. techn., član
 12. Goran Paić, dipl. iur., pomoćnik  za pravne poslove, član

Povjerenstvo za lijekove:

 1. Hana Kalinić Grgorinić, dr.med., klinički farmakolog, predsjednica
 2. Maja Koroman, magistra farmacije, zamjenica predsjednice
 3. mr.sc. Lorena Lazarić-Stefanović, dr.med., spec. mikrobiolog, član
 4. dr.sc. Dolores Janko-Labinac, dr.med., specijalist neurolog, član
 5. doc.dr.sc. Dragan Trivanović, dr.med., spec.int.medicine, onkolog, član