Broj bolesničkih postelja u stacionarnom djelu iznosi 10 i još 4 postelje u okviru dnevne bolnice. Rad je organiziran u obliku 24 satnih dežurstava za liječnike te u smjenskom radu za medicinske sestre.

U Djelatnosti je zaposleno pet liječnika, od kojih je jedan na specijalizaciji, 11 medicinskih sestara SSS, jedna viša medicinska sestra i jedan medicinsko laboratorijski inženjer.

Rukovoditelj Djelatnosti je dr. Izabela Antunović-Ćelović, a ostali liječnici specijalisti su: dr. Maja Capar,  dr. Aldo Maretić, dr Đana Frančula-Perkov, a na specijalizacij je dr Iva Polić-Kljajić. Glavna sestra Djelatnosti je viša med. sestra Ingrid Pajković, koja je započela radom 2017. godine.

Stručno medicinski rad odvija se prema propisanim standardima struke. Posebna se pažnja posvećuje regionalnoj patologiji što je u dinamičnoj struci kao što je infektologija vrlo bitno. Liječnici sudjeluju na stručno znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu s prezentacijom vlastite kazuistike. Održava se šira suradnja s kolegama drugih specijalnosti, a osobito je razvijena suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije u područjima mikrobiologije i epidemiologije, kao i suradnja sa Infektološkim klinikama u Zagrebu i Rijeci.”

Kratka povijest djelatnosti

Djelatnost za infektologiju jedan je od najstarijih odjela Bolnice, sagrađen još 1896. godine, a svoje veće renoviranje u sadašnje prostore doživio je 1958. Od tada je opet djelomično renoviran l998. godine kada je obnovljen kliničko-parazitološki laboratorij. Djelatnost posjeduje dva krila, koja se posebnim sustavom ulaznih vrata mogu podijeliti na zasebne izolacijske jedinice, u slučaju izbijanja karantenskih bolesti, te srednjim dijelom također s mogućnošću izolacije. Rad Djelatnosti odvija se po sljedećim segmentima: stacionaru s dnevnom bolnicom, polikliničko-konzilijarni dio, u sklopu kojeg se nalaze hitna ambulanta, specijalistička infektološka ambulanta i zasebno mikrobiološki laboratorij. Od 1.1.2018. bolnica dobiva svog prvog mikrobiologa, mr.sc.dr.med. Lorenu Lazarić-Stefanović, specijalisticu medicinske mikrobiologije s parasitologijom koja tijekom 2018. godine uvodi nove  pretrage za brzu dijagnostiku (imunokromatografski testovi) infekcija respiratornog i probavnog trakta.