Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u IŽ, na sjednici Bolničkog Stožera, održane dana 01. lipnja 2021. godine, u nastavku Vas obavještavamo o sljedećem:

REORGANIZACIJA RADA U OB PULA

Danom 08. lipnja 2021. COVID Odjel, lokacija Negrijeva zatvara se. Lokacija se u potpunosti napušta. Odjel infektologije i hitna infektološka ambulanta vraćaju se u svoje prostore na lokaciji Zagrebačka (stara zgrada).

Dana 08. lipnja 2021. godine konzerviran je i Primarni respiracijski centar (PRC) OB Pula.

COVID-19 suspektni ili pozitivni pacijenti pregledavaju se u hitnoj infektološkoj ambulanti, na lokaciji Zagrebačka. U slučaju potrebe prijema, pacijenti se hospitaliziraju na Odjel infektologije.

Svi postojeći kontakt telefoni se ne mijenjaju.