Odjel centralne sterilizacije

Glavna sestra odjela:
Mirjana Glavaš, bacc. med. techn.

Organizacija rada

Sredinom 2020. godine naša sterilizacija započinje s radom u potpuno novim prostorima organizirana kao centraIna steriIizacija. Odjel centralne sterilizacije pruža svoje usluge u reprocesiranju medicinskog pribora, instrumenata i materijala za unutarnje i vanjske klijente po potpuno novom sistemu rada.

Prostori su podijeljeni u tri osnovne zone, koje su odjeljene propusnicima te udovoljavaju standardima, što doprinosi visokoj sigurnosti i kvaliteti u proizvodnji sterilnih proizvoda.

Svakodnevno i pravovremeno opskrbljujemo sterilnim instrumentima, rubljem kao i ostalim materijalima 10 operacijskih sala, Odjel jednodnevne kirurgije (JDK), Odjel za anesteziju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli, Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP), rađaone, poliklinike, bolničke odjele i vanjske suradnike.

Za preuzimanje kontaminiranog instrumentarija i ostalih materijala, otpremu i transport sterilnog, služe nam komunikacijski liftovi i zatvoreni transportni kontejneri, što nam povećava sigurnost od bilo kakvog transportnog incidenta.

Kod preuzimanja, pranja i dezinfekcije, slaganja, pakiranja, sterilizacije, kontrole sterilizacijskih ciklusa i otpreme vrši se temeljito dokumentiranje u arhiv sterilizacije djelomično u ručno pisanom obliku, a djelomično putem softverskog sustava.

Radi obujma posla i potrebe za sterilnim instrumentima i ostalim materijalima od strane operacijskih sala radimo svakodnevno u dvije smjene.

Odjel centralne sterilizacije kontinuirano surađuje s Timom za kontrolu bolničkih infekcija te smo ove godine uspješno prošli postupak akreditacije i dokazali visoku kvalitetu zdravstvene zaštite.

Odjel je smješten u Objektu 1 na nultom katu.

Djelatnici

  • Popis prvostupnika: Romina Braus-Devedžić, bacc.med.techn. i Mirjana Siljan, bacc.med.techn.
  • Popis medicinskih sestri/tehničara: Rea Banović, Ana Joka, Beti Kocijančić, Martina Radonjić, Silvano Valčić, Zrinka Veršić-Franjić, Orjana Vlačić i Toni Žgomba.
  • Pomoćni djelatnik: Evelina Bilić.

Oprema

Odjel centralne sterilizacije posjeduje četiri parna sterilizatora sa ukupno 32 sterilne jedinice, kao i dva niskotemperaturna sterilizatora plazma (30 i 100 litara). Dnevno proizvedemo cca 220 sterilnih jedinica. Također, imamo tri dekomata za pranje i dezinfekciju instrumenata i ostalog medicinskog pribora.