Zbog početka radova na obnovi stolarije Odjela za infektologiju Opće bolnice Pula, Odjel i hitna infektološka ambulanta sele se u Mornaričku bolnicu, na lokaciji Aldo Negri 6 Pula, dana 14. listopada 2020. godine.

Pristup hitnoj ambulanti bit će na poziciji ranijeg objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP).

Očekivano trajanje radova je do prve polovice prosinca ove godine.

Hvala na razumijevanju!