Poštovani,

Obzirom na izuzetno povoljnu epidemiološku situaciju po pitanju zaraze SARS-CoV-2 virusom, mijenjaju se aktualne mjere:

ZAŠTITNE MASKE

 • Ukidaju se zaštitne maske za djelatnike, pacijente i posjetitelje; preporuka nošenja je i dalje na snazi po vlastitom nahođenju

POSJETE HOSPITALIZIRANIM PACIJENTIMA

 • Posjete bolesnicima dozvoljavaju se uobičajeno, odnosno svakodnevno, u zadano vrijeme posjeta djelatnosti uz poštivanje kućnog reda posjeta. Posjetitelji nemaju obvezu nošenja kirurške maske, osim ukoliko su u respiratornom infektu.

PRATNJA NA PORODU

 • Pratnja na porodu i dalje se dozvoljava uz sljedeći postupak:
 • Pratnja nema obvezu nošenja kirurške maske tijekom bliskog kontakta s rodiljom,
 • Rodilja: pri prijemu putem hitne ginekološke ambulante testira se PCR-om na prisutnost virusa samo u slučaju respiratornih simptoma i/ili febriliteta,
 • Pratnja: ukida se BAT testiranje!

RODITELJI/SKRBNICI KOJI BORAVE U SMJEŠTAJU S DJECOM

 • Roditelji/skrbnici koji borave u smještaju s djecom nisu u obvezi nositi kirurške maske tijekom bliskog kontakta s pacijentom,
 • Pratnja pri hospitalizaciji: ukida se BAT testiranje!

STUDENSKA PRAKSA

 • I dalje se dozvoljava provođenje prakse u bolnici (max. 10 studenata po mentoru)
 • Studenti u njezi ili radu sa pacijentima ne moraju nositi kiruršku masku.

PACIJENTI

 • ELEKTIVNE HOSPITALIZACIJE – Nema obveze za PCR testiranje
 • DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKI ZAHVATI – pacijenti za provođenje dijagnostičko-terapijskih zahvata NE moraju imati PCR nalaz
 • Za simptomatske pacijente koji se primaju putem hitne službe provodi se PCR testiranje!
 • Za hospitalizirane pacijente u slučaju kontakta s pozitivnom osobom i dalje se nastavlja nadzor, PCR testiranje, prema planu Tima za kontrolu bolničkih infekcija.

 

TRAJANJE IZOLACIJE

 • Pacijenti – 10 dana
 • Djelatnici OB Pula – 5 dana + 5 dana nošenja FFP2 zaštitnu masku.

 

S poštovanjem,

Bolnički stožer