Poštovani,

U nastavku Vas upućujemo na nove upute i mjere usvojene na sastanku Bolničkog stožera održanog dana 11. travnja 2022. godine:

1. POSJETE HOSPITALIZIRANIM PACIJENTIMA:
Posjete bolesnicima i dalje se dozvoljavaju uz sljedeći postupak:
– Maksimalno 2x tjedno (u slučaju specifične situacije može se i povećati broj dolazaka, na procjenu odgovorne osobe),
– Po jedna (1) osoba za hospitaliziranog pacijenta uz trajanje posjete 10 min,
– Posjeta: u obvezi ostaviti kontakt podatke te nositi osobnu zaštitnu opremu (kirurška maska ili FFP 2 maska ili KN95 maska),
– Tijekom posjete masku mora nositi i pacijent,
– Za termin posjete obratiti se telefonom glavnoj sestri odjela,

NAPOMENA – Osobe koje dolaze u posjete hospitaliziranim pacijentima obvezni su EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju predočiti na uvid ovlaštenoj osobi pružatelja zdravstvene zaštite. EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz posjete moraju predočiti uz identifikacijski dokument.

2. ELEKTIVNE HOSPITALIZACIJE:
Svi pacijenti kod prijema na planiranu hospitalizaciju moraju imati PCR nalaz ne stariji od 48 sati.

Jednodnevna kirurgija – individualno će odlučiti prema vrsti operativnog zahvata treba li pacijent imati PCR ne stariji od 48 sati.

3. DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKI ZAHVATI:
– pacijenti kod provođenja dijagnostičko-terapijskih zahvata koji generiraju aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti – bronhoskopija i ostala pulmološka dijagnostika (spirometrija, FENO, difuzija i pletizmografija), gastroskopija, ergometrija – za odrasle i za djecu stariju od 7 godina) moraju imati PCR nalaz ne stariji od 48 sati

NAPOMENA – za kolonoskopiju i preglede u ORL poliklinici i pulmološkoj ambulanti nije potreban PCR nalaz!

Gore navedene mjere primjenjuju se od 15. travnja 2022. godine te su podložne promjeni ovisno o epidemiološkoj situaciji.

S poštovanjem,

Bolnički stožer

Prilog: Odluka Ministarstva zdravstva – Odluka o posebnim sigurnosnim mjerama u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19

Dokumenti: