Na temelju čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18), Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 10/2020 i 23/2020), sukladno članku 16. Statuta Opće bolnice Pula, Odluke Upravnog vijeća Opće bolnice Pula od dana 30. kolovoza 2023. godine, Dopune Odluke Upravnog vijeća Opće bolnice Pula od dana 17. listopada 2023. godine i suglasnosti osnivača od 13. studenog 2023. godine, Opća bolnica Pula – Ospedale Generale di Pola objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora.

Daje se u zakup:
1. Poslovni prostor – djelatnost: zdravstvena – radiološke pretrage PET-CT, ukupne neto korisne površine 388,16 m2 i
2. Poslovni prostor – djelatnost: komunalne, pogrebne i srodne djelatnosti, ukupne neto korisne površine 54,34 m2.

Sve informacije i Opći uvjeti za podnošenje ponuda nalaze se u dokumentu – Natječaj.