Projekt pod nazivom „MAX AID SLO-HR495“ financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 441.337,05 €., dok je iz Europskog fonda za regionalni razvoj projektu dodijeljeno 85% bespovratnih sredstva u iznosu od 375.136,47 €. Općoj bolnici Pula, dodijeljeno je 47.861,17 €., od kojih je 85% (40.681,99 €) sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta iznosi  12 mjeseci, odnosno od 1. srpnja 2022. godine do 30. lipnja 2023. godine

Prvi glavni ishod projekta usmjeren je u uspostavljanju mreže koja će predstavljati temelj u zajedničkom djelovanju u slučaju masovne nesreće na preko graničnom (PG) području,  od strane hitnih medicinskih službi slovenske i hrvatske Istre, Opće bolnice Izola i Opće bolnice Pula. Predmetnim će se pristupom omogućiti razvoj i dugoročna provedba inovativnog zajedničkog protokola prilikom djelovanja cjelokupne partnerske mreže u slučaju masovne nesreće na PG području, uključujući i provedbu početne pilot faze. Projektom biti će ispunjeni i preduvjeti u provedbi demonstracijskih aktivnosti navedenog protokola, u što će biti uključena i nabava posebnog vozila s prikolicom, neophodnog u pružanju hitne medicinske skrbi u slučaju masovne nesreće.

Drugi ishod projekta usmjeren je prema zaposlenicima u partnerskoj mreži. Znanja i vještine potrebne za djelovanje u slučaju masovnih nesreća poboljšat će se kod najmanje 100 zdravstvenih djelatnika nakon uspješno okončanog osposobljavanja.

Stanovnicima PG područja na taj će način biti pružena ujednačena i poboljšana medicinska skrb. Osim pridruženih partnera, projekt također podržavaju različite institucije na nacionalnoj i lokalnoj razini.