Naslovna » Informacije » Prava , obveze i odgovornosti bolesnika

Prava , obveze i odgovornosti bolesnika

Bolesnik u Općoj bolnici Pula ima prema zakonu ova prava:

 • Dobiti liječenje bez diskriminacije, bez obzira na rasu, boju kože, vjeru, spol, nacionalnost,manu, seksualnu orijentiranost ili izvore plaćanja.
 • Primiti obzirnu njegu u čistoj i sigurnoj sredini bez nepotrebnih vezivanja.
 • Primiti hitnu medicinsku pomoć kad zatreba.
 • Biti informiran o imenu i položaju odgovornog liječnika.
 • Znati imena, položaje i funkcije bolničkog osoblja koje je uključeno u njegu i moći odbiti njihovo sudjelovanje u liječenju, pregledavanju ili promatranju.
 • Boraviti u sobi u kojoj se ne puši.
 • Primiti cjelokupnu informaciju o vlastitoj bolesti, liječenju i prognozi.
 • Dobiti sve potrebne informacije kako bi dao informirani pristanak za bilo koji zahvat ili liječenje. Ova informacija treba uključiti moguće rizike i koristi zahvata ili liječenja.
 • Odbiti liječenje i primiti obavijest kako to može utjecati na zdravlje.
 • Odbiti sudjelovanje u istraživanju. U odlučivanju da li sudjelovati u istraživanju ili ne, treba dobiti potpunu informaciju.
 • Privatnost u bolnici i povjerljivost svih podataka u svezi liječenja.
 • Učestvovati u svim odlukama u svezi liječenja i otpusta iz bolnice. Na otpustu treba bolesnik dobiti otpusno pismo.
 • Omogućiti uvid u svoju medicinsku dokumentaciju.
 • Primiti standardizirani obračun i objašnjenje svih usluga.
 • Požaliti se bez straha na njegu i usluge i dobiti odgovor od Bolnice( ukoliko je potrebno u pismenom obliku).
 • Ovlastiti članove obitelji i ostale, kojima se daje prioritet kod posjeta, ovisno o sposobnosti primanja posjeta.
 • Izjasniti se u svezi doniranja organa u bolničkoj dokumentaciji.

Dok ste bolesnik u Općoj bolnici Pula, imate ove obveze i odgovornosti:

 • Dati točne i potpune podatke o svojoj bolesti, liječenju, lijekovima, prošlim boravcima u bolnici i svemu što je povezano s vašim zdravljem.
 • Reći svom liječniku ili medicinskoj sestri da ne razumijete liječenje koje se provodi.
 • Obavijestiti svog liječnika ili medicinsku sestru o promjenama stanja ili pogoršanju u toku liječenja.
 • Svog liječnika ili medicinsku sestru redovito informirati o potrebama za kontrolu boli.
 • Pružiti odgovarajuće podatke o zdravstvenom osiguranju i načinu plaćanja troškova liječenja. Bolesnik treba osigurati plaćanje svojih računa, a ukoliko ima financijskih problema, može s Bolnicom dogovoriti plaćanje u više rata.
 • Razumjeti da može biti potrebno premještanje bolesnika u drugi krevet i na drugi odjel Bolnice.
 • Biti uljudan i obziran prema drugim bolesnicima i bolničkom osoblju. Od bolesnika se očekuje da poštuje mir i tišinu u bolnici i čuva bolnički inventar.
 • U bolnici se ne puši.
 • Primati posjete u za to određeno vrijeme i obavijestiti posjetitelje o propisanom vremenu.
 • Nastojati nakon otpusta u primjereno vrijeme otići kući.