Naslovna » Glasnik pulske bolnice

Glasnik pulske bolnice

SAVJET

PREDSJEDNIK

Ivica Donkić-Pavičić

TAJNIK

Dragan Trivanović

ČLANOVI

Damir Babić (Zagreb), Ivo Bielen (Zagreb), Mirjana Sabljar Matovinović (Zagreb), Helena Škobić (Mostar),
Slobodan Logo (Sarajevo), Dražen Kovač (Rijeka), Vedran Deletis (New York), Eris Materljan (Labin), Osman Sinanović (Tuzla), Janez Zidar (Ljubljana)

UREDNIČKI ODBOR

Lorena Honović, Dubravko Marković, Dragan Trivanović, Dolores Janko-Labinac, Tomislav Peharda, Mladen Jašić, Teuta Alerić Primorac

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA

Lorena Honović

TEHNIČKI UREDNIK

Alfio Klarić

LEKTOR ZA HRVATSKI JEZIK

Miodrag Kalčić

LEKTOR ZA TALIJANSKI JEZIK

Lara Voto

LEKTOR ZA ENGLESKI JEZIK

Vesna Pavletić

Objavljuje članke i druge priloge iz svih temeljnih medicinskih znanosti i specijalnosti.
Prva godina izlaženja: 2004
Učestalost izlaženja (godišnje): 1
Područja pokrivanja: Biomedicina i zdravstvo

Raniji glasnici:

Godina 2017.
Godina 2016.
Godina 2014.

Godina 2013.
Godina 2012.
Godina 2011.
Godina 2010.
Godina 2009.
Godina 2008.
Godina 2007.
Godina 2006.
Godina 2005.
Godina 2004.

Prava korištenja: Puni tekst radova objavljenih na portalu Hrčak besplatno se smije koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz puno poštovanje autorskih prava i autora i izdavača. Znanstvenici i studenti koji se koriste elektroničkim tekstom članaka dužni su u svojim radovima korektno navesti bibliografske podatke prema tiskanom izdanju časopisa.

Osnivač i izdavač

Opća bolnica Pula – Znanstvena jedinica
Adresa uredništva:
Opća bolnica Pula
52100 Pula, Aldo Negri 6
tel: (00385 52) 376 200 + fax
E-mail: gpb@obpula.hr