Interreg-slider

Projekt pod nazivom „Emergeny EuroRegion SLO-HR413“ financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 938.486,76 eura, dok je iz Europskog fonda za regionalni razvoj projektu dodijeljeno 85% bespovratnih sredstva u iznosu od 797.713,73 eura. Općoj bolnici Pula dodijeljeno 178.087,51 eura od kojih je 85% (151.374,38 €) sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta iznosi  24 mjeseca, odnosno od 1. rujna 2018. godine do 31. kolovoza 2020. godine.

Glavni je cilj projekta uspostava trajne mreže ključnih zdravstvenih institucija s područja hitne medicinske službe (HMS) na PG (prekograničnom području) području koja će osigurati razvoj i dugoročnu provedbu inovativnog zajedničkog modela osiguranja optimalne HMS-e za životno ugrožene pacijente na PG području. U okviru projekta, jedan od glavnih ciljeva usmjerena je većoj dostupnosti zdravstvenih usluga. Realizacijom cilja, smanjit će se razlika u dostupnosti optimalnog HMS-a između ruralnih područja i urbanih središta.

Europski fond za regionalni razvoj (eng. ERDF) – Cilj mu je jačanje gospodarske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika između regija unutar EU, kroz podršku u razvoju i strukturnim prilagodbama regionalnih gospodarstava, kao i podršku prekograničnoj, transnacionalnoj i međuregionalnoj suradnji. Uglavnom je usmjeren na proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta, infrastrukturne investicije te na lokalni razvoj, kao i razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

VIŠE O PROJEKTU PROČITAJTE OVDJE